Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Nguồn tin từ đơn vị

  • Tháng tám vàng
    Kìa sân trường tỏa nắng; Đón trái tim yêu thương; Hoa đua nở bên đường; Tình mẹ cha trìu mến