Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Tuyên truyền chính sách, pháp luật

Chỉ thị sô 20 /CT-UBND ngày 5/9/2020 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế


Ngày 05 tháng 9 năm 2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Chỉ thị sô 20 /CT-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với nội dung như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 08/6/2020 đến 13/6/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ 08/6/2020 đến 13/6/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 18/5/2020 đến 23/5/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 11/5/2020 đến 16/5/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 27/4/2020 đến 02/5/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 27/4/2020 đến 02/5/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 20/4/2020 đến 25/4/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 20/4/2020 đến 25/4/2020 như sau:

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 13/4/2020 đến ngày 18/4/2020 như sau:

Thông báo lịch phát sóng môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 trên truyền hình từ ngày 13-23/4/2020


Tiếp theo công văn số 597/SGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 4 năm 2020 về việc Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học HKII và tổ chức dạy học trên truyền hình, Sở phối hợp với đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế ...

Báo cáo danh sách người lao động các cơ sở giáo dục tư thục về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội


Sở GD&ĐT nhận được Công văn số 825/SLĐTBXH-DN ngày 03/4/2020 về việc đề nghị báo cáo nhanh danh sách các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT quản lý, Sở GD&ĐT tạo yêu cầu:

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19


Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và chỉ dạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ÐT tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở ...

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 30/3/2020 đến ngày 11/4/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 30/3/2020 đến ngày 11/4/2020 như sau:

Thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 23-28/3/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020 như sau:

Thông báo lịch phát sóng dạy học chương trình lớp 12 trên truyền hình từ ngày 16-28/3/2020


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 16-28/3/2020 như sau:

Thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình


Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 như sau:

Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020 để phòng, tránh nguy cơ lây nhiểm dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đã có công văn số 467/SGD&ĐT-VP ngày 13/3/2020 gửi các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm ...

Học sinh THPT và GDTX được nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020


Sở GD&ĐT vừa có Công văn số 430/SGD&ĐT-VP ngày 8/3/2020 thông báo cho tất cả học sinh THPT và GDTX toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Nội dung Công văn như sau:

Thông báo Kế hoạch dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12


Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình dạy học trên truyền hình, Sở thông báo đến các học sinh lớp 9 và lớp 12 chương trình, nội dung các môn học; Lịch ...

Trang 1/3