1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011

Kính gửi: - Các phòng Giáo dục-Đào tạo huyện, TX, TP;
              - Các đơn vị trực thuộc Sở.

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-BGDĐT ngày 18/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo   về việc kiểm tra phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

Căn cứ Công văn số 1731/SGDĐT ngày 15/10/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011 và để chuẩn bị cho Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào;

Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung cần lưu ý sau đây:

1. Thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Sở về thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011 tại CV số 1731/SGDĐT-VP và CV số 2171/SGDĐT-VP.

2. Các đơn vị chưa đăng ký công nhận xếp loại phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011   chưa báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua học kỳ 1 năm học 2010-2011 cần nộp gấp về  Sở trước ngày 28/2/2011. (Danh sách ở file kèm theo)

3. Đơn vị đã đăng ký tiến hành tự kiểm tra theo hướng dẫn và gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công nhận xếp loại phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC” năm học 2010-2011 về Phòng GD-ĐT huyện, TX,TP (Đ/v đơn vị trực thuộc Phòng), Sở (Đ/v đơn vị trực thuộc Sở) trước đầu tháng 4/2011 để Phòng, Sở tổ chức kiểm tra công nhận (từ tháng 4 đến 5/2011).

4. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, tư liệu liên quan (theo các phụ lục kèm theo) để đón đoàn kiểm tra của Bộ (trong tháng 3/2011), Sở về làm việc và phục vụ Sơ kết 3 năm thực hiện phong trào (dự kiến vào tháng 7/2011)

Yêu cầu các đơn vị phối hợp với các Ban ngành liên quan tổ chức rà soát kế hoạch đã đề ra và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung Sở lưu ý trên.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Hoàng Đức Bình