Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "

Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Lãnh đạo Sở

Cập nhật lúc : 00:00 13/09/2013  

P. Giám đốc Đặng Phước Mỹ

 


Họ và tên: Đặng Phước Mỹ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: mydp@hue.edu.vn
Điện thoại: 0905056775
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH


1. Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; giáo dục dân tộc, giáo dục khuyết tật, hòa nhập; công tác giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng, giáo dục phòng chống biến đổi khí hậu; nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh; công tác phổ cập giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học).

 

2. Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Mầm non và chỉ đạo, theo dõi các ban, hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

3. Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách và khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

 

4. Theo dõi chỉ đạo và phối hợp công tác với các hội, đoàn thuộc lĩnh vực liên quan phụ trách.

 

5. Phụ trách địa bàn: Thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Phong Điền.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và sự phân công của Giám đốc.


Các tin khác