1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

P. Giám đốc Đặng Phước Mỹ

 


Họ và tên: Đặng Phước Mỹ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Email: mydp@hue.edu.vn
Điện thoại: 0905056775
Địa chỉ:

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH


1. Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; giáo dục dân tộc, giáo dục khuyết tật, hòa nhập; công tác giáo dục môi trường, tiết kiệm năng lượng, giáo dục phòng chống biến đổi khí hậu; nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo trong học sinh; công tác phổ cập giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học).

 

2. Phụ trách các đơn vị: Phòng Giáo dục Trung học; Phòng Giáo dục Tiểu học; Phòng Giáo dục Mầm non và chỉ đạo, theo dõi các ban, hội đồng thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

3. Trực tiếp làm việc và trả lời các cơ quan báo chí, truyền thông về các vấn đề liên quan trực tiếp đến lĩnh vực phụ trách và khi được Giám đốc Sở ủy quyền.

 

4. Theo dõi chỉ đạo và phối hợp công tác với các hội, đoàn thuộc lĩnh vực liên quan phụ trách.

 

5. Phụ trách địa bàn: Thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Phong Điền.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và sự phân công của Giám đốc.


Các tin khác