1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Giáo dục tiểu học

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821794
Email:     p.thsgd@
hue.edu.vn


   

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc đề ra những chủ trương, giải pháp lớn đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo triển khai chương trình, sách giáo khoa theo quy định của Bộ; triển khai các chương trình hành động của Sở về giáo dục;

Chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Giáo dục trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn;

Chỉ đạo và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn;

Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của học sinh theo quy định của Bộ;

Thanh tra, kiểm tra chuyên môn đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Kiểm tra, đánh giá các chương tình, dự án tiểu học triển khai trên địa bàn tỉnh;

Nhận xét, góp ý về thi đua của các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Tổ chức các chuyên đề về chuyên môn; Tổ chức các Hội thi giáo viên dạy giỏi, giao lưu học sinh giỏi và các hội thi khác thuộc phạm vi cấp tỉnh;

Phối hợp với các phòng, ban của Sở, Trung tâm Y tế học đường, Trung tâm Giáo dục năng khiếu văn thể mỹ, Trung tâm Tin học của Sở để chỉ đạo các hoạt động giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

 • Trưởng phòng: 
 • Chuyên môn: 
 • Lĩnh vực phụ trách: 
 • Điện thoại NR: 
 • Điện thoại di động: 
 • Email: 

 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Thái
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn
 • Lĩnh vực phụ trách: Các môn Xã hội; Y tế học đường, thư viện chuẩn,
 • Điện thoại di động: 0916069212
 • Email: thaintm@hue.edu.vn,
           thainguyenmy@gmail.com

Các tin khác