Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 20 tháng 09 năm 2020


Phòng chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 04/08/2012  

Giáo dục tiểu học

 


 

Địa chỉ:   Số 22 - Lê lợi - Thành phố Huế
Điện thoại:  0234.3821794
Email:     p.thsgd@
hue.edu.vn


   

Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc đề ra những chủ trương, giải pháp lớn đối với giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh;

Chỉ đạo triển khai chương trình, sách giáo khoa theo quy định của Bộ; triển khai các chương trình hành động của Sở về giáo dục;

Chỉ đạo công tác Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; Giáo dục trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn;

Chỉ đạo và kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, thư viện chuẩn;

Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của học sinh theo quy định của Bộ;

Thanh tra, kiểm tra chuyên môn đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Kiểm tra, đánh giá các chương tình, dự án tiểu học triển khai trên địa bàn tỉnh;

Nhận xét, góp ý về thi đua của các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

Tổ chức các chuyên đề về chuyên môn; Tổ chức các Hội thi giáo viên dạy giỏi, giao lưu học sinh giỏi và các hội thi khác thuộc phạm vi cấp tỉnh;

Phối hợp với các phòng, ban của Sở, Trung tâm Y tế học đường, Trung tâm Giáo dục năng khiếu văn thể mỹ, Trung tâm Tin học của Sở để chỉ đạo các hoạt động giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh.

 • Trưởng phòng: Phan Văn Hải
 • Chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục – ĐHSP Toán
 • Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung
 • Điện thoại NR: 0234.531799
 • Điện thoại di động: 0914066618
 • Email : haipv@hue.edu.vn
            phanhai61@yahoo.com
 
 • Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Thái
 • Chuyên môn: Thạc sỹ Ngữ văn
 • Lĩnh vực phụ trách: Các môn Xã hội; Y tế học đường, thư viện chuẩn,
 • Điện thoại di động: 0916069212
 • Email: thaintm@hue.edu.vn,
           thainguyenmy@gmail.com

Các tin khác