Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 18 tháng 02 năm 2018
Ý kiến công dân

Hỏi: Cập nhật sử dụng TBDH lên website trường
Em phụ trách quản trị website trường THCS Thuỷ Phù_ Hiện nay đã có chức năng sử dụng thiết bị để GV cập nhật lên website nhưng GV đăng nhapạ vào không có mục này_ Em vào quản trị để phân quyền thì cũng không có_ Đề nghị BBT hướng dẫn cho quản trị để hướng dẫn_ Trân trọng căm ơn_
Người gửi: Ngô Hoàng Giang (Ngày gửi: 00:00:00 19/09/15)
Đáp:

Đơn vị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang admin của website trường

Bước 2: Kích menu Quản trị -> Chọn Nhóm tài khoản. Như hình dưới đây

Bước 3: Kích nút Sửa bài viết như hình trên

Bước 4: Check chọn chức năng Thêm, sửa, xóa, duyệt tại dòng "Sử dụng thiết bị"

Bước 5: Kích nút "Cập nhật"

Họ và tên *
Email *
Tiêu đề*
Nội dung *
Mã chống spam * Spam code