Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 20 tháng 04 năm 2018
Ý kiến công dân

Hỏi: Cập nhật sử dụng TBDH lên website trường
Em phụ trách quản trị website trường THCS Thuỷ Phù_ Hiện nay đã có chức năng sử dụng thiết bị để GV cập nhật lên website nhưng GV đăng nhapạ vào không có mục này_ Em vào quản trị để phân quyền thì cũng không có_ Đề nghị BBT hướng dẫn cho quản trị để hướng dẫn_ Trân trọng căm ơn_
Người gửi: Ngô Hoàng Giang (Ngày gửi: 00:00:00 19/09/15)
Đáp:

Đơn vị thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào trang admin của website trường

Bước 2: Kích menu Quản trị -> Chọn Nhóm tài khoản. Như hình dưới đây

Bước 3: Kích nút Sửa bài viết như hình trên

Bước 4: Check chọn chức năng Thêm, sửa, xóa, duyệt tại dòng "Sử dụng thiết bị"

Bước 5: Kích nút "Cập nhật"

Họ và tên *
Email *
Tiêu đề*
Nội dung *
Mã chống spam * Spam code