Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò  có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Các trường THPT

THPT Thuận HóaHiện tại chưa có liên kết đến đơn vị này