Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường THCS