Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường THCS