Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 18 tháng 02 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường Mầm Non