Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 19 tháng 09 năm 2018


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường THCS