Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 09 năm 2019


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường THCS