Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thôi "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường Tiểu học