Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 25 tháng 04 năm 2018


Phòng GD&ĐT Hương Trà - Trường Tiểu học