Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS