Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 24 tháng 01 năm 2020


Phòng GD&ĐT Phong Điền - Trường THCS