Một người thầy tốt giống như ngọn nến – cháy hết mình để thắp sáng  đường đi cho những người khác "

Ngày 19 tháng 09 năm 2018


Phòng GD&ĐT Nam Đông - Trường THCS