Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 22 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường THCS