Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường Tiểu Học