Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 22 tháng 05 năm 2018


Phòng GD&ĐT A Lưới - Trường Tiểu Học