Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường THCS