Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 21 tháng 07 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường THCS