Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 19 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường Mầm non