Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''

Ngày 22 tháng 09 năm 2018


Phòng GD&ĐT Quảng Điền - Trường Mầm non