Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được  "

Ngày 19 tháng 01 năm 2018


Phòng GD&ĐT Phú Vang - Trường Mầm non