Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 15 tháng 11 năm 2018


Phòng GD&ĐT TP Huế - Trường THCS