1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Tập huấn chuyên đề

Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và kế hoạch hoạt động của bộ môn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Ngữ Văn cấp THCS trên địa bàn thành phố sinh hoạt chuyên môn... .........................

                         THÔNG BÁO
                           V/v:   Tập huấn chuyên đề
                         "Ứng dụng CNTT trong dạy học Ngữ Văn"

               Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.
       Nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 - 2010 và kế hoạch hoạt động của bộ môn, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên Ngữ Văn cấp THCS trên địa bàn thành phố sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Ngữ Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế tổ chức sinh hoạt chuyên đề:    "Ứng dụng CNTT trong

1. Thời gian: Đúng 7 h kém 15  ngày 29 tháng 10 năm 20

2. Địa điểm: Hội trường trường THCS Chu Văn An - Huế.
                                                   3. Thành phần: Mỗi trường gồm Tổ trưởng bộ môn Ngữ Văn và một giáo viên biết sử dụng CNTT.
       Đối với trường THCS Chu Văn An, ngoài việc cử 2 giáo viên tham gia, Phòng GD  đề nghị trường chuẩn bị dạy 2 tiết học theo PPCT Ngữ Văn THCS có ứng dụng CNTT (thuộc 2 trong 3 phân môn) để phục vụ sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho giáo viên tham gia tập huấn có hiệu quả./.
   
                                   KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
                                                 Lâm Thường

Các tin khác