1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       

Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ 3

Cập nhật lúc : 16:02 29/04/2021  
Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn Phổ cập Giáo dục Tiểu học mức độ 3
Thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc kiểm tra công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học (PCGD TH) mức độ 3, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã tổ chức kiểm tra PCGD TH trên địa bàn tỉnh từ ngày 26 đến 27/4/2021, đoàn do ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GD&ĐT và ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo – Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu.

Đoàn đã tổ chức kiểm tra và làm việc trực tiếp với Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ các huyện, thị xã, thành phố và Ban chỉ đạo cấp xã; kiểm tra hồ sơ công nhận của tỉnh tại thời điểm tháng 12/2020, hồ sơ của các đơn vị cấp huyện và kiểm tra thực tế tại 18 đơn vị cấp xã; kiểm tra thực tế tại 36 hộ gia đình và 18 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

 

Theo kết luận của đoàn kiểm tra, công tác PCGD TH của tỉnh và các cấp đã thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT; hồ sơ PCGD TH của tỉnh, cấp huyện và cấp xã đầy đủ về chủng loại, đảm bảo tính pháp lí và được bảo quản lưu giữ, cập nhật thường xuyên. Số liệu thống kê bảo đảm tính thống nhất giữa các cấp từ xã đến tỉnh và phù hợp với thực tế.

 

Thay mặt đoàn kiểm tra, Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Bộ GD&ĐT đã thông báo tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2020, đoàn sẽ hoàn thiện hồ sơ và báo cáo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định công nhận tỉnh Thừa Thiên Huế đạt chuẩn PCGD TH mức độ 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Đại Phúc, P.GDTH

 

Các tin khác