1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Học sinh đi học trở lại từ chiều nay (29/10) đối với các trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn và không thuộc vùng bị ngập lũ

Cập nhật lúc : 06:48 29/10/2020  
Học sinh đi học trở lại từ chiều nay (29/10) đối với các trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn và không thuộc vùng bị ngập lũ
Đến sáng nay (29/10/2020) thời tiết trên địa  bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ổn định, mọi hoạt động sinh hoạt bình thường trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo:

1. Lãnh đạo các phòng, Giảm đốc các trung tâm và Hiệu trường các trường trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị thông báo cho học sinh đi học trở lại từ chiều nay (29/10/2020) đối với các trường đủ điều kiện đảm bảo an toàn và không thuộc vùng bị ngập lũ.

 

2. Các trường tranh thủ thời gian sáng nay để triển khai làm vệ sinh trường lớp và chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại học bình thường.

Các tin khác