1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW

Cập nhật lúc : 11:14 20/01/2014  
Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW
Ngày 16 và 17 tháng 01 năm 2014, tại trường THCS Nguyễn Tri Phương – thành phố Huế, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tại Hội nghị lần này có gần 1.500 đại biểu (chia thành 3 đợt) tham dự là lãnh đạo, cán bộ cốt cán các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu đã được trực tiếp nghe TS. Phạm Văn Hùng, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở GD&ĐT trình bày toàn bộ nội dung của nghị quyết. Đặc biệt đồng chí đã liên hệ, phân tích sâu thêm thực tiễn Giáo dục và Đào tạo ở tỉnh Thừa thiên Huế; làm rõ các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo.

Sau Hội nghị này, các Phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo các huyện, thị xã và thành phố để chỉ đạo và tổ chức các Hội nghị tương tự để quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW nói riêng và các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám nói chung đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của từng cở sở giáo dục trên địa bàn nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động thực hiện Nghị quyết này./.

Một số hình ảnh tại Hộ nghị

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lưu – Phòng GDCN&TX Sở

Các tin khác