Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 22 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 16:55 28/09/2020  

Hội nghị Tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2020-2021

Nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cơ bản cho năm học mới, sáng ngày 26 tháng 9 năm 2020, Sở GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có thầy Nguyễn Tân, Giám đốc cùng với quý thầy trong Ban Giám đốc Sở GD&ĐT; cô giáo Nguyễn Tâm Nhân, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GDTrH; Lãnh đạo các Phòng ban trực thuộc Sở, Thanh tra Sở; Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế cùng quý thầy cô giáo là cán bộ quản lý đến từ 169 trường trung học (132 trường THCS, 37 trương THPT) trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, thầy Đặng Phước Mỹ, Phó Sở GD&ĐT ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, nổ lực, sự linh động, sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học và nhấn mạnh: “Năm học 2019-2020 diễn ra trong điều kiện đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, mặc dù học sinh phải ngừng đến trường trong thời gian dài nhưng giáo dục trung học đã tiên phong triển khai dạy học qua internet, trên truyền hình, đảm bảo thực hiện tốt chủ trương “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học” của Bộ GDĐT, vừa đảm bảo phòng chống dịch an toàn vừa hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và kết thúc năm học đúng quy định”.

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học 2019-2020, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp cơ bản trong năm học 2020-2021 của giáo dục trung học do thầy Nguyễn Tấn Tường, PTP phòng GDTrH trình bày. Báo cáo nêu rõ những thành công trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học như: Các trường đã thực hiện tốt việc rà soát, điều chỉnh nội dung, chương trình dạy học; đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài học; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn; chú trọng đổi mới kiểm tra đánh giá (KTĐG), đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; chú trọng kỹ năng thực hành, các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm, học tập thông qua di sản, học tập tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở địa phương phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; thực hiện có hiệu quả việc tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục phòng chống tham nhũng, …

 

Bên cạnh những thành công cơ bản thì báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế nhất định: Phổ điểm các môn Địa lý, Lịch sử, GDCD và Tiếng Anh vẫn còn thấp (riêng môn Lịch sử, mặc dù điểm trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa cao so với toàn quốc nhưng bước đầu đã có chuyển biến tích cực, tăng từ 4,1 ở năm học 2018-2019 lên 4,93 ở năm học 2019-2020; Tỷ lệ học sinh yếu, học sinh bỏ học ở các vùng kinh tế-xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa vẫn còn cao; cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện dạy ở một số trường vẫn còn thiếu hoặc chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày; nhiều trường thiếu phòng chức năng, nhà đa năng, sân chơi bãi tập.

 

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021, báo cáo nêu rõ phương hướng chung là: Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học; Thực hiện tốt mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục trung học;  Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, sức khoẻ cho học sinh; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, đẩy mạnh triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai Chương trình GDPT mới (Chương trình GDPT 2018), ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 6 từ năm học 2021-2022; Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỉ cương, chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các cơ sở giáo dục trung học.

 

Để thực hiện thành công các nội dung trên, báo cáo đề ra các nhiệm vụ cụ thể gồm: Phát triển mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở; Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình giáo dục trung học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Tích cực chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới đối với giáo dục trung học; Đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học...

 

Hội nghị lắng nghe nhiều ý kiến của quí thầy cô giáo là CBQL đến từ các phòng GDĐT, các trường trung học trên địa bàn toàn tỉnh. Ý kiến nhất trí cao nội dung báo cáo tổng kết, đồng thời bày tỏ những băn khoăn và trao đổi các giải pháp cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới; đổi mới kiểm tra đánh giá theo Thông tư 26/2020/TT BGDĐT ngày 26/8/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; kế hoạch giáo dục nhà trường và kế hoạch giáo dục môn học; phần mềm dạy học trên internet; sổ điểm và học bạ điện tử; quản lý dạy thêm học thêm.

 

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, thầy Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT ghi nhận ý kiến các đại biểu và nhấn mạnh: Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên toàn Ngành thực hiện Nghị quyết đại hội các cấp, toàn thể đội ngũ CBQL, giáo viên, nhân viên bậc trung học phải luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, sự linh động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và khả năng thích ứng, không để bị động, lúng túng trước diễn biến phức tạp của thiên tai, dich bệnh có thể xẩy ra trong năm học 2020-2021; kiên quyết đấu tranh chống bệnh thành tích trong giáo dục, quản lý chặt việc dạy thêm học thêm, không để xẩy ra các vấn đề gây bức xúc đối với phụ huynh học sinh và toàn xã hội; có giải pháp hữu hiệu để giải quyết hiện tượng “ngồi nhầm lớp”; chuẩn bị tốt các điều kiện, đặc biệt là về đội ngũ để thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 6 vào năm 2021; thực hiện tốt việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục của đơn vị; tăng cường công tác phân tích, lý giải các yếu tố tác động đến chất lượng giáo dục để đưa ra các giải pháp phù hợp; thường xuyên bám sát các văn bản chỉ đạo của Ngành tích cực tham mưu, tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn lực của chính quyền địa phương; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo nên sự đồng thuận và quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo./.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Văn Cường, P.GDTrH

 

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác