1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục Thường xuyên và công tác Tư vấn hướng nghiệp - dạy Nghề phổ thông

Cập nhật lúc : 11:41 19/09/2022  
Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023  đối với Giáo dục Thường xuyên và công tác Tư vấn hướng nghiệp - dạy Nghề phổ thông
Thầy giáo Đoàn Minh Thắng- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu khai mạc tại Hội nghị
Ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường Sở GD&ĐT đã diễn Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với Giáo dục Thường xuyên và công tác Tư vấn hướng nghiệp - dạy Nghề phổ thông. Tham dự Hội nghị có thầy giáo Đoàn Minh Thắng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đại điện lãnh đạo các Phòng ban của Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách công tác GDTX và dạy Nghề phổ thông của các Phòng GD&ĐT, Ban Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GDTX tỉnh, đại diện lãnh đạo của các Học viện, các trường Cao đẳng, các trường Trung cấp có thực hiện chương trình GDTX trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua và dự thảo phương hướng, nhiệm vụ năm học đến đối với GDTX và công tác tư vấn hướng nghiệp -  dạy Nghề phổ thông.

 

Sau Hội nghị, Sở GD&ĐT đã ban hành 02 văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023: Công văn số 2302/SGDĐT-GDTX-CN&CTTT-CTHS ngày 05 tháng 9 năm 2022 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với công tác Tư vấn hướng nghiệp - dạy Nghề phổ thông; Công văn số 2304/SGDĐT-GDTX-CN&CTTT-CTHS ngày 06 tháng 9 năm 2022 về  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với GDTX. Nội dung tập trung 08 vấn đề sau:

 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng.

 

2. Tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh để thực hiện tốt kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

3. Thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ. Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa mù chữ để nâng cao tỷ lệ biết chữ.

 

4. Đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tăng quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

 

5. Thực hiện hiệu quả Chương trình GDTX cấp THCS và THPT. Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX.

 

6. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

 

7. Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở GDTX ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh; chú trọng tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT đối với các cơ sở GDTX; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình dạy học GDTX và Nghề phổ thông

 

8. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng XHHT. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành giáo dục, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

 

 

Cô giáo Cao Đăng Ngọc Phượng- TP. GDTX-CN&CTTT-CTHS báo cáo tại Hội nghị

 

 

Hội nghị trao đổi, thảo luận

 

 

Thầy giáo Đoàn Minh Thắng- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo, tổng kết Hội nghị

Nguyễn Văn Lưu – Chuyên viên P. GDTX-CN&CTTT-CTHS

Các tin khác