1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       

Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Cập nhật lúc : 17:14 11/01/2021  
Hội nghị Tổng kết việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng ngày 08/01/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và triển khai định hướng xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố Huế,…

Thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo cùng với việc phê duyệt Chương trình thực hiện Đề án tại địa phương. Đây là cơ sở để các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả cao nhất. Theo đó, quy mô đào tạo không ngừng mở rộng và phát triển, chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng cao ở cả trong giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và nâng cao. Mạng lưới các trung tâm GDNN – GDTX, trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống,… phát triển mạnh mẽ, đã tích cực trong việc đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời cho nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển xã hội học tập ở các địa phương trong tỉnh.

 

Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành, đặc biệt là Hội Khuyến học các cấp quan tâm thực hiện. Đến nay, có 149.138/275.742 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (đạt 54,1%); 723/2.077 dòng họ được bầu chọn “Dòng họ học tập” (đạt 34,8%); 725/1.043 thôn, tổ dân phố đạt “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở (đạt 69,5%); 534/655 đơn vị (cơ quan, trường học, doanh nghiệp) đạt “Đơn vị học tập” (đạt 81,5%). Phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài ngày càng được chú trọng, đã huy động nguồn lực đầu tư lớn cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

 

Tại Hội nghị, đại diện cho các tổ chức, địa phương đã phát biểu, tham luận chia sẻ bài học kinh nghiệm để triển khai hiệu quả việc xây dựng xã hội học tập ở từng địa phương, đơn vị.

 

Hội nghị đã thống nhất định hướng chủ yếu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, các địa phương cần tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và toàn thể xã hội trong việc cung ứng các cơ hội học tập và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người được học tập suốt đời. Trong đó, trách nhiệm chính vẫn thuộc về ngành giáo dục, đào tạo. Ngành giáo dục, đào tạo cần đổi mới việc quản lý nhà nước đối với việc xây dựng xã hội học tập, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá trong các cơ sở giáo dục nhằm giúp cho học sinh tinh thần ham học, năng lực tự học, khả năng nghiên cứu để học tập suốt đời có hiệu quả. Các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị cần đưa việc xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời vào kế hoạch hoạt động, thi đua hằng năm và từng giai đoạn; tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình được học tập suốt đời; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động làm cho mọi người dân nhận thức rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời để tổng hợp sức mạnh của toàn dân cùng tham gia xây dựng xã hội học tập; nhất là cần làm thay đổi căn bản nhận thức của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức về việc học thường xuyên, học thực chất gắn với hiệu quả công tác; tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên và các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân; củng cố, phát triển bền vững, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc cung ứng các chương trình học tập suốt đời cho mọi người; đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến,… Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, khen thưởng, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, đơn vị. 

 

Cũng tại Hội nghị này, có 3 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020” được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Một s hình ảnh tại Hội nghị tổng kết:

 

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Đồng chí Đoàn Minh Thắng – Phó GĐ Sở GD&ĐT báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mễ – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao đổi tại Hội nghị

 

 

Các tập thể nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

 

 

Các cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh

Nguyễn Văn Lưu – Chuyên viên Sở GD&ĐT

 

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác