1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Hướng dẫn đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Cập nhật lúc : 14:48 21/07/2021  
Hướng dẫn đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
Thực hiện Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2021 (Công văn đính kèm), tiếp theo Công văn số 1894/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 20/7/2021, căn cứ tình hình thực tế đợt 1 của Kỳ thi tại tỉnh Thừa Thiên Huế, để tổ chức tốt đợt 2 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT có Công văn số 1897/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/7/2021 về việc hướng dẫn đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và đề nghị các Trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo rộng rãi đến các thí sinh, phụ huynh và xã hội về kế hoạch tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của Bộ GD&ĐT;

 

2. Rà soát, liên hệ, nắm đầy đủ thông tin và hướng dẫn cụ thể việc đăng ký dự thi đợt 2 cho toàn bộ các thí sinh là học sinh/học viên của trường/trung tâm mình chưa dự thi hoặc đã dự thi nhưng không thể hoàn thành thi đợt 1 nếu có nguyện vọng thi đợt 2 (danh sách đính kèm). 

 

Đối tượng dự thi đợt 2 phải đáp ứng các điều kiện: Đã đăng ký dự thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; không sử dụng quyền được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo Điều 37 của Quy chế thi; chỉ dự thi những bài thi/môn thi đã đăng ký nhưng chưa thi hoặc chưa hoàn thành ở đợt 1 và bảo lưu kết quả các bài thi/môn thi đã hoàn thành ở đợt 1 để sử dụng tại đợt 2. Thí sinh phải có Đơn xin dự thi đợt 2, trong đó ghi rõ các lý do liên quan, số báo danh, số CMND, môn dự thi, các bài thi/môn thi đã dự thi tại đợt 1.

 

Các đơn vị và các thí sinh có Đơn xin dự thi đợt 2 chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký. Danh sách thí sinh đăng ký và không đăng ký dự thi đợt 2 (kèm theo đơn của thí sinh) bản điện tử (có dấu và chữ ký) gửi về Sở GD&ĐT (qua Phòng KT-KĐCLGD) theo địa chỉ Email: phongktkd.sothuathienhue@moet.edu.vn trước 17 giờ 00 ngày 21/7/2021 và bản giấy chậm nhất ngày 22/7/2021. Đơn xin dự thi đợt 2 của thí sinh tự do gửi trực tiếp tại Sở GD&ĐT hoặc qua trường/trung tâm đã học trước đó theo thời gian trên.

 

Công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện để đảm bảo công tác tổ chức đợt 2 của Kỳ thi đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Các tin khác