1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Kết thúc ngày học thứ 4 tuần học đầu tiên nhiều hoạt động giáo dục dần đi vào ổn định - khi thực hiện dạy học không trực tiếp

Cập nhật lúc : 16:17 09/09/2021  
Kết thúc ngày học thứ 4 tuần học đầu tiên nhiều hoạt động giáo dục dần đi vào ổn định - khi thực hiện dạy học không trực tiếp
Thực hiện Kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện tăng cường phòng chống dịch khi Thừa Thiên Huế phát hiện nhiều trường hợp nghi nhiểm covid – 19 trên địa bàn, nhiều đơn vị, phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm GDNN-GDTX đã chủ động xây dựng các phương án dạy học phù hợp, hợp lí trong điều kiện học sinh dừng đến trường.

Đến ngày 9/9/2021, sau khai giảng 3 ngày, qua công tác kiểm tra nắm tình hình tất cả các địa phương và các cấp học trên toàn tỉnh, nhiều trường đã tổ chức dạy học dưới hai hình thức online và truyền hình với nhiều hình thức tổ chức dạy học sáng tạo, linh hoạt, hướng đến khắc phục những hạn chế mà hình thức dạy học này trước đây chưa phát huy tốt hiệu quả. Cụ thể nhiều trường đã thực hiện các phần mềm ứng dụng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo tập huấn, trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế, các nhà trường linh hoạt tổ chức theo hình thức tăng cường tương tác giữa người dạy và người học, có sự theo dõi giám sát của quản lí nhà trường, tỉ lệ học sinh được theo dõi bài học đạt tỉ lệ cao…; Tuy vậy vẫn còn một số tồn tại, cần phải được rút kinh nghiệm sâu sắc; sau khai giảng nhưng nhiều trường vẫn chưa có kế hoạch tổ chức dạy học cho nhà trường; nhiều trường sử dụng hình thức, phương pháp dạy học chưa phù hợp; nhiều địa phương thuộc vùng khó khăn, phương tiện học tập của học sinh còn thiếu nhưng chưa có giải pháp; thực hiện giờ dạy học chưa hợp lí gây nên quá tải và tạo áp lực, khó khăn cho người học; việc thăm, theo dõi, động viên đội ngũ cơ sở giáo dục còn thiếu thường xuyên.

 

Từ kết quả kiểm tra giám sát trong những ngày qua và qua kiểm tra nắm tình hình tổ chức dạy học tại địa bàn thành phố Huế vào sáng ngày 9/9/2021, LĐ Sở yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các trường và trung tâm tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình, để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn bất cập, không ngừng khắc phục khó khăn, động viên giáo viên và học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến truyền hình theo hướng bền vững, quy cũ, nề nếp và khoa học, hiệu quả. Xác định việc đến học trực tiếp chỉ là cơ hội khi có, nên phải quán triệt thống nhất chung, đồng bộ việc dạy học như hiện tại trong điều kiện “học sinh dừng đến trường” là vấn đề tất yếu và phải tăng cường đầu tư, tổ chức quản lý tốt nhất để hoạt động dạy học online, truyền hình phát huy tốt nhất hiệu quả, thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KIỂM TRA NẮM TÌNH HÌNH DẠY HỌC SÁNG NGÀY 09/9/2021

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chương, P.GDTrH

Các tin khác