1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Cập nhật lúc : 08:40 10/12/2022  
Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa VIII thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
Trong hai ngày 08 và 09/12/2022, HĐND tỉnh khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ năm nhiệm kỳ 2021- 2026, đây là kỳ họp cuối năm 2022 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh đã thông qua nhiều Nghị quyết. Đối với giáo dục và đào tạo, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 03 Nghị quyết:

 

1. Nghị quyết Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 với mục tiêu phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập, bảo đảm công bằng trong giáo dục và cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân. Phát triển hài hòa giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Hoàn thiện cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo tốt các điều kiện dạy và học. Đẩy mạnh chuyển đổi số và các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ trong giáo dục.

 

2. Nghị quyết phát triển Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đặt ra mục tiêu Xây dựng và phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế trở thành cơ sở giáo dục có chất lượng hàng đầu của giáo dục phổ thông Việt Nam, hiện đại, thông minh; có năng lực hội nhập quốc tế; có đội ngũ giáo viên giỏi, uy tín về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; học sinh phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, có năng lực ngoại ngữ, tin học, khả năng hội nhập và kỹ năng tổ chức, lãnh đạo đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nhân tài cho đất nước.

 

3. Nghị quyết Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022-2023, theo đó nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân có con em đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh nên mức thu học phí năm học 2022-2023 giữ nguyên như năm học 2021 – 2022.

 

Trong 03 Nghị quyết trên, Nghị quyết có tính định hướng, mở ra cơ hội phát triển cho giáo dục Thừa Thiên Huế trong quá trình xây dựng trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao với các chỉ tiêu, giải pháp bao quát và toàn diện, cụ thể:

 

Đến năm 2030: quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục toàn tỉnh có 586 trường mầm non, phổ thông (56 trường ngoài công lập); trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 93,0% (đạt mức độ 2 trên 16,9%). Tỷ lệ huy động trẻ mầm non và học sinh phổ thông đạt 84,7% (trong đó: 14,0% trẻ và học sinh ngoài công lập). Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đạt và trên chuẩn trình độ đào tạo (trong đó, trên chuẩn đạt trên 25%); 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục thực hiện đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng theo kế hoạch; có ít nhất 75% đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức Tốt.  Về phát triển cơ sở vật chất và thiết bị dạy học có 100% trường mầm non, phổ thông đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi; có 94,8% phòng học kiên cố; 82,2% trường đủ điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; 100% trường mầm non, 85% trường tiểu học tổ chức bán trú.

 

Đến năm 2045: quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục toàn tỉnh có 612 trường mầm non, phổ thông (80 trường ngoài công lập); trường đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 94,8% (đạt mức độ 2 trên 20,9%). Tỷ lệ huy động trẻ mầm non và học sinh phổ thông đạt 88,5% (trong đó: 18,9% trẻ và học sinh ngoài công lập). Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt, tận tụy, tâm huyết với nghề, có kỹ năng tốt về công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Về phát triển cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng các tiêu chí thân thiện, chuẩn hóa, hiện đại hóa và thông minh, đáp ứng đủ điều kiện cho cho giáo dục toàn diện học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học.

 

Nghị quyết đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới công tác quản lý giáo dục; hoàn thiện chính sách cho phát triển giáo dục; phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân; tăng cường xã hội hóa trong giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đảm bảo nguồn lực tài chính và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho phát triển giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục; phát triển nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

Phan Xuân Nghĩa, Văn phòng Sở

Các tin khác