Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 10 năm 2020


Tin tức

Cập nhật lúc : 11:12 22/09/2020  

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục cấp học mầm non

Nhằm nâng cao kỹ năng cập nhật thông tin, số liệu trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành giáo dục (CSDL) theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống CSDL ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, ngày 21 tháng 9 năm 2020 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng cập nhật, khai thác và báo cáo số liệu trên CSDL ngành đối với cấp học mầm non cho chuyên viên và cán bộ quản lý phụ trách CSDL ngành tại địa phương.

Tham dự lớp tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo và 27 chuyên viên phụ trách GDMN và cán bộ quản lý Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố. Trực tiếp hướng dẫn lớp tập huấn có thầy giáo Lê Duy Dũng - Phó Trưởng phòng Phòng KHTC, phụ trách CNTT và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục toàn tỉnh.

 

Dưới sự hướng dẫn của báo cáo viên, tổ chức hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật sử dụng Hệ thống CSDL ngành, các học viên đã thực hành cập nhật số liệu trên tài khoản cấp trường, phòng bao gồm Cơ sở dữ liệu về trường, lớp học; cơ sở dữ liệu về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên; cơ sở dữ liệu về học sinh; cơ sở dữ liệu về cơ sở vật chất trường học và các cơ sở dữ liệu thành phần khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; đồng thời trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cập nhật số liệu thực tế.

 

Chỉ đạo kết thúc lớp tập huấn, cô giáo Ngô Thị Hạnh - Trưởng phòng Phòng GDMN hoan nghênh tinh thần tích cực tham gia của các học viên, đồng thời yêu cầu các Phòng GD&ĐT tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho 100% cơ sở GDMN, tiến hành cập nhật thông tin cơ sở dữ liệu ngành đúng, đủ, và báo cáo đảm bảo thời gian theo quy định.

Bùi Thị Quyên - Phòng GDMN

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác