Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 21 tháng 05 năm 2019


Tin tức

Cập nhật lúc : 10:50 21/02/2019  

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và các đơn vị trực thuộc Sở, năm học 2018-2019

Căn cứ Thông báo số 3239/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, năm học 2018-2019; Thông báo số 3240/TB-SGD&ĐT ngày 28/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở, năm học 2018-2019:

Căn cứ tình hình thức tế, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường THPT chuyên Quốc Học-Huế và các đơn vị trực thuộc Sở đã thống nhất thay đổi thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức năm học 2018-2019, cụ thể:

 

1. Thời gian ứng viên kiểm tra thông tin hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức từ ngày 19/02/2019 đến hết ngày 25/02/2019 tại bảng tin Sở Giáo dục và Đào tạo (phía sau cơ quan Sở, đường Trương Định); điều chỉnh thông tin hồ sơ (nếu có) trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở.

2. Thời gian niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự kiểm tra, sát hạch; thông báo nội dung ôn tập để kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức từ ngày 27/02/2018.

3. Thời gian, địa điểm kiểm tra, sát hạch: 02 ngày, 16-17/3/2019 tại Trường THPT chuyên Quốc Học-Huế.

4. Thời gian niêm yết kết quả kiểm tra, sát hạch từ ngày 26/3/2019.

5. Thời gian thông báo kết quả trúng tuyển viên chức 09/4/2019.

 

Có file văn bản đính kèm.

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viếtCác tin khác