1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014

Cập nhật lúc : 07:29 31/10/2013  
Thông báo về việc phỏng vấn xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014
Căn cứ Kế hoạch số 1590/KH-SGD&ĐT-TCCB ngày 13/08/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kế hoạch phỏng vấn đối với những người đã nộp hồ sơ xin xét tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở năm học 2013-2014 như sau:

I. Số lượng ứng viên được tham dự phỏng vấn: 102 người (có danh sách kèm theo).

II. Thời gian, địa điểm phỏng vấn:

- Thời gian: Ngày 17/11/2013.

- Địa điểm: Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, Huế

III. Thời gian, địa điểm tập trung làm thủ tục:

- Thời gian: 08 giờ ngày 05/11/2013.

- Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. Nội dung phỏng vấn:

1. Phần chung:

a. Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 năm 2009.

b. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phần chuyên môn nghiệp vụ:

a. Đối với giáo viên và cán bộ TBTN: Ứng xử tình huống sư phạm.

b. Đối với cán bộ y tế: Nghiệp vụ y tế trường học.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Các tin khác