1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

Cập nhật lúc : 10:34 02/10/2021  
Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021
Thực hiện Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX ngày 31/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 23/9/2021 về tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021. Theo đó, việc tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chủ đề của Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 do các đơn vị lựa chọn theo một số chủ đề được gợi ý như sau: (1) Chuyển đổi số và cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid-19. (2) Chuyển đổi số để xây dựng thành công một xã hội học tập mới. (3) Thi đua đẩy nhanh mức độ trưởng thành chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị và cộng đồng.

 

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021, trong đó Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 01/10/2021. Các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ, gồm: (1) Tăng cường thông tin, tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của các đơn vị, các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube...), nhất là trong điều kiện các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu ở cơ quan và nơi công cộng để người dân biết và tham gia. (2) Khuyến khích các tổ chức khuyến học, các mô hình học tập ứng dụng chuyển đổi số trong việc tự học, học tập suốt đời; vinh danh những tập thể và cá nhân có sáng kiến về ứng dụng chuyển đổi số góp phần thúc đẩy việc tự học, học tập suốt đời. (3) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn. (4) Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại công nghệ số và toàn cầu hóa.

 

Các hoạt động trên sẽ được tổ chức với các hình thức, nội dung thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 tại từng địa phương trên địa bàn tỉnh gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

 

Một số hình ảnh về khai mạc Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 tại một số đơn vị

 

 


Tại huyện Phú Vang

 

 

Một số hình ảnh tại các đơn vị khác 

 

 


Nguyễn Văn Lưu - P.GDCN-GDTX

Các tin khác