Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Tuyên truyền chính sách, pháp luật

Cập nhật lúc : 10:41 09/04/2020  

Báo cáo danh sách người lao động các cơ sở giáo dục tư thục về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở GD&ĐT nhận được Công văn số 825/SLĐTBXH-DN ngày 03/4/2020 về việc đề nghị báo cáo nhanh danh sách các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD&ĐT quản lý, Sở GD&ĐT tạo yêu cầu:

- Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở; các trung tâm ngoại ngữ, tin học và Trường Trung học phổ thông Chi Lăng (có tên trong danh sách kèm theo) báo cáo danh sách người lao động đang làm việc tại đơn vị về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 12/4/2020, theo địa chỉ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 18 Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Huế và email: ntkhiem.sldtbxh@thuathienhue.gov.com.

 

- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các cơ sở thuộc địa bàn quản lý thực hiện báo cáo theo yêu cầu trên.

 

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  
Các tin khác