1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia.        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025.       

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020

Cập nhật lúc : 08:45 27/05/2020  
Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 01/6/2020 đến 06/6/2020 như sau:

NGÀY

GIỜ PHÁT

MÔN

TÊN BÀI GIẢNG

TÊN GIÁO VIÊN

TÊN TRƯỜNG

01/6/2020

Thứ Hai

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập lịch sử Việt Nam (1954-1975) 

Mai Thị Ngọc Lệ

THPT Phú Bài

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập chương dao động cơ (Tiết 2: Con lắc đơn - Năng lượng dao động điều hòa)

Phan Thanh Tâm

THPT Hà Trung

15h10 – 15h40

Ngữ Văn 12

Chuyên đề: Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Hoàng Thị Hường

THPT Vinh Lộc

02/6/2020

Thứ Ba

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 7 (Adjectives ending in -ing/-ed, idioms and collocations)

Lý Thị Minh Đức

THPT chuyên Quốc Học

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Việt Nam trên đường đổi mới, hội nhập và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Đoàn Xuân Tú

THPT Nguyễn Trường Tộ

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Di truyền  quần thể (quần thể tự phối)

Trần Đình Thi

THPT Trần Văn Kỷ

03/6/2020

Thứ Tư

14g00 – 14h30

Toán 12

Chuyên đề 2 (GT): Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit

Đỗ Cao Long

THPT Đặng Trần Côn

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Chủ đề 2: Este-lipit

Phạm Văn Dạng

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

04/6/2020

Thứ Năm

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập lịch sử Việt Nam (1954-1975) (tiếp theo)

Nguyễn Vũ

THPT chuyên Quốc Học

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập chương dao động cơ (Tiết 3: Các loại dao động - Tổng hợp dao động)

Trần Thế Vinh

THPT Vinh Lộc

15h10 – 15h40

GDCD 12

Ôn tập thi tốt nghiệp THPT

Hán Thị Thành Vinh

THPT Hai Bà Trưng

05/6/2020

Thứ Sáu

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 8 (language functions, synonyms and antonyms)

Hoàng Thị Lệ

THPT chuyên Quốc Học

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Địa lý nông nghiệp

Nguyễn Thị Xuân Hương

THPT Nguyễn Huệ

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Di truyền  quần thể (quần thể ngẫu phối)

Hoàng Liên Hương

THPT Gia Hội

07/6/2020

Thứ bảy

14g00 – 14h30

Toán 12

Chuyên đề 2 (HH): Ôn tập chương III

Trần công Nghĩa Nghĩa

THPT Hai Bà Trưng

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Chủ đề 3: Cacbohydrat

Trần Thị Cẩm Hiền

THPT Thuận An

 

 

 

 

 

Các tin khác