Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Tuyên truyền chính sách, pháp luật

Cập nhật lúc : 08:44 27/05/2020  

Lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 25/5/2020 đến 30/5/2020 như sau:

NGÀY

GIỜ PHÁT

MÔN

TÊN BÀI GIẢNG

TÊN GIÁO VIÊN

TÊN TRƯỜNG

25/5/2020

Thứ Hai

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập LSVN 1945-1954 (tiếp theo)

Võ Thanh Bắc

THPT Cao Thắng

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập Chương hạt nhân nguyên tử (Tiết 2: Phản ứng hạt nhân – phóng xạ)

Nguyễn Văn Ton

THPT Đặng Huy Trứ

15h10 – 15h40

Ngữ Văn 12

Chuyên đề: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Nguyễn Hữu Thương

THPT Nguyễn Sinh Cung

26/5/2020

Thứ Ba

14g00 – 14h30

T. Anh 12

 

Chuyên đề 5 (prepositions, phrasal verbs, reduced relative clauses)

Nguyễn Thị Hải Bình

THPT Gia Hội

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Ôn tập: Vấn đề sử dụng hợp lý và bảo vệ tự nhiên

Trần Ngọc Bảy

THPT Hương Thủy

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Ôn tập Quy luật di truyền (Di truyền liên kết giới tính)

Trần Thi Hàng

THPT Hai Bà Trưng

27/5/2020

Thứ Tư

14g00 – 14h30

 Toán 12

Chuyên đề 1 (GT): Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (tiết 30

Đỗ Cao Long

THPT Đặng Trần Côn

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Chủ đề 2: Este-lipit (tiết 1)

Phạm Văn Dạng

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

28/5/2020

Thứ Năm

14g00 – 14h30

Lịch sử 12

Ôn tập LSVN 1954-1975 

Nguyễn Thị Dung

THPT Gia Hội

14h35 – 15h05

Vật lý 12

Ôn tập Chương Dao động cơ học (Tiết 1: Dao động điều hòa - Con lắc lò xo)

Nguyễn Thị Ánh Hà

THPT Nguyễn Trường Tộ

15h10 – 15h40

GDCD 12

Ôn thi tốt nghiệp THPT (tiết 3)

Hoàng Thị Diệu Linh

THPT Đặng Trần Côn

29/5/2020

Thứ Sáu

14g00 – 14h30

T. Anh 12

Chuyên đề 6 (topic vocabulary, collocation, word forms)

Lê Thị Minh Phương

THPT Nguyễn Trường Tộ

14h35 – 15h05

Địa lý 12

Ôn tập: Địa lý và dân cư

Trần Thị Hồng Phương

THPT chuyên Quốc Học

15h10 – 15h40

Sinh học 12

Bài tập Quy luật di truyền

Nguyễn Thế Phúc

THPT Tam Giang

30/5/2020

Thứ bảy

14g00 – 14h30

 Toán 12

Chuyên đề 1 (HH): Ôn tập chương I và chương II

Hồ Hữu Nghĩa

THPT Thuận An

14h35 – 15h05

Hóa học 12

Chủ đề 2: Este-lipit (tiết 2)

Phạm Văn Dạng

THPT Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

 

Các tin khác