Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 01 tháng 04 năm 2020


Phòng COVID 19

Cập nhật lúc : 15:50 18/03/2020  

Thông báo lịch phát sóng dạy học chương trình lớp 12 trên truyền hình từ ngày 16-28/3/2020

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 12 từ ngày 16-28/3/2020 như sau:

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH LỚP 12

 

Buổi Ngày Môn Tên bài
Sáng 16/3/2021 Ngữ văn Rừng xà nu (tiết 1)
Vật lý Giao thoa ánh sáng
Lịch sử Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược_Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (tiết 1)
Sáng 17/3/2020 Toán Ứng dụng của tích phân (tiết 1)
GDCD Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 1)
Hóa học Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (tiết 1)
Sáng 18/03/2020 T. Anh (7 năm) Unit 11: Books language focus
Sinh học Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
Địa lý Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
Sáng 19/3/2020 Ngữ văn Rừng xà nu (tiết 2)
Vật lý Các loại quang phổ
Lịch sử Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược_Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973) (tiết 2)
Sáng 20/3/2020 Toán Phương trình mặt phẳng (tiết 1)
GDCD Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (tiết 2)
Hóa học Bài 27: Nhôm và các hợp chất của nhôm (tiết 2)
Chiều 20/3/2020 T. Anh (10 năm) Unit 7: Artificial Intelligence grammar
T. Anh (10 năm) Unit 7: Antificial Intelligence reading
Sáng 21/3/2022 T. Anh (7 năm) Unit 11: Books reading
Sinh học Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiết 2)
Địa lý Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Sáng 23/3/2020 Ngữ văn Tác phẩm “ Những đứa con trong gia đình” (Tiết 1) – Nguyễn Thi
Vật lý Tia hồng ngoại – tia tử ngoại
Lịch sử Bài 22 (tiếp theo)- Tiết 3: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược miền Bắc, vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
Sáng 24/3/2020 Toán Ứng dụng tích phân (Tiết 2)
GDCD Công dân với các quyền dân chủ
Hóa học Luyện tập: Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng
Sáng 25/3/2020 T. Anh (7 năm) Unit 12: Water sports language focus
Sinh học Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể
Địa lý Cơ cấu ngành Công nghiệp
Sáng 26/3/2020 Ngữ văn Tác phẩm “ Những đứa con trong gia đình” (Tiết 2) – Nguyễn Thi
Vật lý Tia Rơnghen (Tia X)
Lịch sử Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế -  xã hội ở miền Bắc, giải phòng hoàn toàn miền Nam (1973-1975
Sáng 27/3/2020 Toán Phương trình mặt phẳng (tiết 2)
GDCD Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (Tiết 1)
Hóa học Luyện tập: Nhôm và hợp chất của nhôm
Chiều 27/3/2020 T. Anh (10 năm) Unit 7: Artificial Intelligence (Communication & Culture)
T. Anh (10 năm) Unit 7: The world of work gramar
Sáng 28/3/2020 T. Anh (7 năm) Unit 12: Water sports reading
Sinh học Bài 40: Quần xã sinh vật
Địa lý Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
Tải file 1  
Các tin khác