1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 23-28/3/2020

Cập nhật lúc : 14:28 20/03/2020  
Thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình từ ngày 23-28/3/2020
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 9 và lớp 12 từ ngày 23/3/2020 đến ngày 28/3/2020 như sau:

LỊCH PHÁT SÓNG DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH

Từ 23/3/2020 đến 28/3/2020

 

NGÀY

   GIỜ PHÁT

      MÔN

              TÊN BÀI GIẢNG

23/3/2020

Thứ Hai

8g00 – 8h30

Ngữ Văn 12

Tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” (tiết 1) - Nguyễn Thi

8h35 – 9h05

Vật lý 12

Tia hồng ngoại – Tia tử ngoại

9h10 – 9h40

Lịch sử 12

Nhân dân hai miền trực tiếp chống đế quốc Mỹ xâm lược_Nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu, vừa sản xuất (1965 – 1973) (tiết 3)

15h00 – 15h30

Toán 9

Đại số: Ôn tập chương III (tiết 2)

15h35 – 16h05

Ngữ văn 9

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

24/3/2020

Thứ Ba

8g00 – 8h30

Toán 12

Ứng dụng của tích phân (tiết 2)

8h35 – 9h05

GDCD 12

Công dân với các quyền dân chủ

9h10 – 9h40

Hóa học 12

Luyện tập: Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng

15h00 – 15h30

T. Anh 9

(hệ 7 năm)

Unit 7: Getting Started + Listen anh Read + Language Focus 3

             (tiết 1)

15h35 – 16h05

T. Anh 9

(hệ 10 năm)

Unit: Tourism (tiết 1) (Skills 1 –page 26)

25/3/2020

Thứ Tư

8g00 – 8h30

T. Anh 12

(hệ 7 năm)

Unit 12: Water sports langguage focus

8h35 – 9h05

Sinh học 12

Biến động số lượng cá thể của quần thể

9h10 – 9h40

Địa lý 12

Cấu ngành công nghiệp

15h00 – 15h30

Toán 9

Hình học: Liên hệ giữa cung và dây

15h35 – 16h05

Ngữ văn 9

Các thành phần biệt lập

26/3/2020

Thứ Năm

8g00 – 8h30

Ngữ Văn 12

Tác phẩm “Những đứa con trong gia đình “ (tiết 2) – Nguyễn Thi

8h35 – 9h05

Vật lý 12

Tia Rơnghen (Tia X)

9h10 – 9h40

Lịch sử 12

Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975)

15h00 – 15h30

T. Anh 9

(hệ 7 năm)

Unit 7: Saving Energy (tiết 2)

15h35 – 16h05

T. Anh 9

(hệ 10 năm)

Unit 8: Tourism  (tiết 2) (A Closer Look 1 – page 21)

27/3/2020

Thứ Sáu

8g00 – 8h30

Toán 12

Phương trình mặt phẳng (tiết 2)

8h35 – 9h05

GDCD 12

Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 1)

9h10 – 9h40

Hóa học 12

Luyện tập: Nhôm và các hợp chất của nhôm

15h00 – 15h30

T. Anh 12

(hệ 10 năm)

Unit 7: Artificial Intelligence (Communication)

15h35 – 16h05

T. Anh 12

(hệ 10 năm )

Unit 7: The world of work grammar

28/3/2020

Thứ bảy

8g00 – 8h30

T. Anh 12

(hệ 7 năm)

Unit: Water sports reading

8h35 – 9h05

Sinh học 12

Bài 40: Quần xã sinh vật

9h10 – 9h40

Địa lý 12

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Các tin khác