Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 12 tháng 12 năm 2018


Phòng GDTrH

Cập nhật lúc : 00:00 05/03/2013  

Kế hoạch của Phòng GDTrH Tháng 3 Năm 2013
Công tác tháng 02 và dự kiến kế hoạch công tác tháng 03 năm 2013

1. Công tác tháng 2:

- Kiểm tra chuyên môn các trường THPT, THCS.

- Kiểm tra thiết bị, phòng thực hành, phòng bộ môn các trường THCS, THPT.

- Kiểm tra kỹ thuật trường chuẩn quốc gia và thư viện đạt chuẩn.

- Sinh hoạt chuyên đề "Dạy học đa dạng hóa"  môn Tiếng Pháp.

2. Kế hoạch công tác tháng 3:

- Kiểm tra chuyên môn THCS và THPT, trường chuẩn.

- Hội thao GDQP cho học sinh THPT .

- Tập huấn bơi lội cho GV và phòng chống đuối nước cho HS.

- Tổ chức giải điền kinh  học sinh (truyền thống), giải bóng đá Tiểu học, THCS.

- Tổ chức ngoại khóa ngày Quốc tế Pháp ngữ.

- Sơ kết Phương pháp Bàn tay nặn bột.

- Khảo sát học sinh lớp 9 (Toán, Văn, Sinh, Anh) theo kế hoạch của Bộ GDĐT.