Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 18 tháng 02 năm 2018


Năm 2010

Giải Ba Hội thi INTEL ISEF Lâm Đồng 2010 lần 2
Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Như Cẩm, Trần Đăng Khoa ...