Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Phòng COVID 19

Cập nhật lúc : 15:08 08/03/2020  

Học sinh THPT và GDTX được nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020

Sở GD&ĐT vừa có Công văn số 430/SGD&ĐT-VP ngày 8/3/2020 thông báo cho tất cả học sinh THPT và GDTX toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020. Nội dung Công văn như sau:

Thực hiện Công văn số 586/BGD&ĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1465/UBND-GD ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về công tác tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

 

Sở GD&ĐT thông báo cho tất cả học sinh THPT và GDTX toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020 (thời gian đi học trở lại sẽ có thông báo sau).

 

Công văn yêu cầu các đơn vị thông báo kịp thời đến toàn thể giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết để thực hiện.

Tải file 1  
Các tin khác