1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Học sinh tiếp tục nghỉ học đến 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19

Cập nhật lúc : 07:25 29/03/2020  
Học sinh tiếp tục nghỉ học đến 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19
Thực hiện hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và chỉ dạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở GD&ÐT tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 12/4/2020 để phòng, chống dịch Covid -19, đồng thời yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện những nhiệm vụ như sau:

1. Thông báo đến các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh học sinh tiếp tục nghỉ học dến hết ngày 12/4/2020.

 

2. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ GD&ÐT và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng các quy trình về vệ sinh phòng dịch, khai báo y tế; không tham gia các hoạt động tụ tập nhiều nguời, không tiếp xúc những nơi công cộng, không ra đuờng khi không cần thiết, … 

 

3. Chỉ đạo thực hiện đúng theo huớng dẫn dạy học qua internet, qua truyền hình đối với CSGD phổ thông, CSGD thuờng xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở truờng vì Covid - 19 năm học 2019-2020 theo huớng dẫn tại Công van số 1061/BGDÐT-GDTrH ngày  25/3/2020 của Bộ GD&ÐT và các công  văn huớng dẫn số 457/SGDÐT -GDTrH ngày 12/3/2020 và Công văn số 489/SGDÐT-GDTrH ngày 12/3/2020 của Sở GD&ÐT về tổ chức dạy học qua truyền hình và qua ứng dụng internet.  

 

Các đơn vị chủ động huớng dẫn và yêu cầu 100% cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc tổ chức dạy học online, truyền hình theo đúng huớng dẫn của Bộ và Sở GD&ÐT.

 

4. Tập trung bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tăng cuờng quản lý, tổ chức dạy học online, truyền hình, kiểm tra đánh giá cũng như chuẩn bị các điều kiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp cho tất cả khối lớp khi đuợc Sở GD&ÐT ban hành chương trình chính thức về tích hợp, tinh giản nội dung dạy học để hoàn thành chương trình năm học phù hợp với điều kiện nghỉ học dài ngày chống dịch.

 

5. Tham mưu UBND huyện/thị xã/thành phố phối hợp với ngành Bưu điện, Thông tin Truyển thông và Ðài Phát thanh Truyền hình dịa phương giải quyết kịp thời các khó khăn của học sinh trong quá trình tiếp cận các phương tiện học tập qua truyền hình, internet; phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phuờng, thị trấn tăng cường nắm tình hình học tập của học sinh cũng như sự tham gia quản lý của phụ huynh khi học sinh học tập tại nhà.

 

6. Phối hợp với Công đoàn ngành các cấp, tổ chức vận động đóng góp giúp đỡ tự nguyện trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm hỗ trợ, giải quyết khó khăn đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên hợp đồng trong ngành GD&ÐT không đuợc huởng lương trong thời gian truờng đóng cửa, giúp cán bộ, nhân viên này sớm vuợt qua khó khăn do ảnh huởng đại dịch Covid -19 gây ra. 

 

Nội dung chi tiết các văn bản nêu trên trong file đính kèm.

Các tin khác