1. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 1 (2022 - 2025)        2. Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Hoàn thành)        3. Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hoàn thành)        4. Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước” (Hoàn thành)        5. Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023 – 2024 (Hoàn thành)        6. Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh (Hoàn thành)        7. Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao        8. Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi        9. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022 - 2030, tầm nhìn đến 2045        10. Phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế        11. Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 – 2025        12. Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030        13. Nâng cao chế độ dinh dưỡng phát triển thể lực, tầm vóc trẻ em dành cho học sinh mầm non và tiểu học.       

Văn bản QPPL

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu
1410/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2010-2011
29/2010/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
43/2006/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Quy định quyền tự chủ. tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập
1993/2007/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
161/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Thi nghề phổ thông lần 2 cho học sinh lớp 12
231/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Kết luận việc tồ chức thi nghề PT lần 2 tại Hội nghị trực báo khối THPT ngày 10/2/2009
2441/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2008-2009
2599/ SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Chuẩn bị Hội thi giáo viên sáng tạo năm 2008
2607/BGDÐT- GDÐH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009
2703/QÐ-GD&ÐT 2012-10-08 00:00:00 Kết quả công nhận bài thu hoạch BDTX giáo viên tiểu học, học phần 3
276/QÐ- GD&ÐT 2012-10-08 00:00:00 Kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên THCS, học phần 2, chu kỳ III
62/2008/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa học vừa làm
890/QÐ- GD&ÐT 2012-10-08 00:00:00 Công nhận kết quả bài thu hoạch BDTX giáo viên Trung học cơ sở, học phần 3, chu kỳ III
8114 /BGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số
949/QÐ-SGD-ÐT 2012-10-08 00:00:00 Thành lập Hội đồng chuyên môn cấp Tiểu học kiểm tra việc dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học cấp tiểu học Tỉnh Thừa Thiên Huế
36/2009/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy dịnh kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học và Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi
2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định số 2527/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH ngày ban hành 20/12/2008 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT Năm học 2008-2
645/GDÐT-KT&KÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008-2009
669/GDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2009-2010
4899/CT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 - 2010
757/QÐ-GDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT & BT THPT năm học 2009-2010
30/2010/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế
1372/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định về việc cử giảng viên tập huấn giáo dục môi trường năm 2009
1487/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn Các khoản thu trong đơn vị trường học
2247/GD&ÐT- KHTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn chế độ giảng dạy, tổ chức mua sắm. quản lý sử dụng TBDH tối thiểu GDQP năm học 2008-2009
195/SGD&ÐT-GDMN 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức tập huấn chương trình “Tuyên truyền CSGDVS cá nhân cho trẻ Mầm non’’
5073/BGDÐT-TTr 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011
1428/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 cấp tiểu học
2671/QÐ- GD&ÐT 2012-10-08 00:00:00 Về việc công nhận kết quả bài thu hoạch Bồi dưỡng Thường xuyên giáo viên Mầm non chu kỳ II
115/KTKÐCLGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn xác định nội hàm, tìm thông tin và minh chứng để đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học
1535/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 đối với Giáo dục Tiểu học
32/2009/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học
717/BGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư 32/2009/BGDĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH
7975 /BGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học
662/GDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2008-2009
1373/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định về việc cử giảng viên lớp tập huấn phương pháp dạy học năm 2009
2323/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
1553 /SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2009-2010
3821/BGD&ÐT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn nghiệm thu và sử dụng TBDH lớp 12
1741/GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn báo cáo kết quả và triển khai công tác phổ cập giáo dục
2206/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thi giáo viên dạy giỏi nghề phổ thông cấp tỉnh năm 2008
523/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2007-2008
2468/SGD&ÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Tổng kết dạy thêm học thêm năm 2008
2721/ SGD&ÐT-GDCN-TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện dạy thêm học thêm
300/SGD&ÐT- GDCN-TX 2012-10-08 00:00:00 Tham dự hội nghị phối hợp triển khai công tác hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2009
415/SGD&ÐT- GDCN-TX 2012-10-08 00:00:00 Quy định lệ phí ĐKDT, sơ tuyển và dự thi đại học, cao đẳng, TCCN
643/UBND-XD 2012-10-08 00:00:00 Tham gia quản lý và trình tự, thủ tục bàn giao công trình hạ tầng
478/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thi nghề phổ thông lớp 11 năm học 2008-2009
105/BC-SGD&ÐT 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo Tình hình thực hiện Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008
161/2006/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Quy định về thanh toán bằng tiền mặt
09/2007/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước
157/2007/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
1780/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về việc điều chỉnh bổ sung một số điềm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh
1812/2008/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
1839/2007/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về việc ban hành Quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1993/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Quyết định số 1993/QÐ-UBND ngày ban hành 12/09/2007 Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
71/2006/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ
109/2009/TTLT/BTC-BG 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc
169/SGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tổ chức thi “Vở sạch-Chữ đẹp” NH 2008-2009
16/2006/TTLT/BLÐTBXH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong Giáo dục và Đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
673/GD&ÐT-KT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2009-2010
1495/SGD-ÐT/GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD TrH năm học 2009-2010
1581/SGD- ÐT/GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009 bậc trung học
710/GDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2010-2011
1894/ SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 - 2009
2219/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Đánh giá công tác thay sách phổ thông và Bổ túc văn hóa
767/GDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2010-2011
2553/BGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp THPT năm 2009
892/GD&ÐT-KT 2012-10-08 00:00:00 Cộng điểm khuyến khích cho học sinh đạt giải ViOlympic tuyển sinh năm học 2009-2010
263/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009
762/QÐ-GDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định thành lập các Ban công tác cụm trường của kỳ thi tốt nghiệp THPT và BT THPT năm học 2008-2009
704/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định thành lập Ban tổ chức thi và Ban kỹ thuật & giám sát thi giải toán qua internet cấp tỉnh ngày 04/05/200
12/QÐ-SGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban thư ký cấp tỉnh cuộc thi giải toán qua mạng internet (ViOlympic Toán học) dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
31/2007/TTLT/BTC-BGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Olympic Toán học Quốc tế tại Việt Nam năm 2007
50/2008/TTLT- BGDÐT- 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
2308/SGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Mời giảng viên tham gia lớp tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học
234/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Trao học bổng cho HS bị thiên tai Quỹ “ VINAMILK ươm mầm tài năng trẻ”
2367/SGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tập huấn môn Bóng rỗ cho giáo viên dạy thể dục bậc tiểu học
105/2008/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
2368/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Triển khai Phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh
113/2007/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
2507/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tập huấn đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS Tiểu học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng
123/2009/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
2516/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Góp ý dự thảo “Hướng dẫn đánh giá chất lượng giáo dục trường phổ thông”.
295/SGD&ÐT – GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức Olympic Tiếng Anh Tiểu học
28/2009/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Thông tư Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
385/SGD&ÐT–GDTH 2012-10-08 00:00:00 Đánh giá chất lượng dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật
386/SGD&ÐT–GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức cuộc thi “ Ý tưởng trẻ thơ” cho HS tiểu học
485/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tham dự cuộc thi “Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước”
987/GD&ÐT-KT 2012-10-08 00:00:00 Đăng ký dự tuyển vào trường THPT Quốc Học năm học 2009-2010 đối với học sinh ngoại tỉnh
558/QÐ-SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS năm học 2008-2009
750/SGDÐT-GDTrH-KT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thi tốt nghiệp Tiếng Pháp TC 2009-2010 và tuyển sinh các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật 2010-2011
7723/BGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy môn Tin học tự chọn lớp 8 năm học 2008-2009
733/SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định khen thưởng giáo viên trong Hội thi giáo án điện tử lần thứ V
1362/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Các khoản thu trong đơn vị trường học năm 2009-2010
127/2008/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn
573/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật
380/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tập huấn cốt cán chương trình 11
59/2008/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập
63/2007/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
60/SGD&ÐT-DATKK 2012-10-08 00:00:00 Trang bị thiết bị cho trẻ có khuyết tật về mắt
717/ SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức KTĐK Cuối HKII lớp 4 và lớp 5 Năm học 2008-2009
891/SGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức đoàn Olympic Toán Tuổi thơ tỉnh Thừa Thiên Huế
91/2006/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập
962/SGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Triển khai mở lớp tập huấn về Hướng dẫn Chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn ở tiểu học
2338/2008/SGD&ÐT-GDT 2012-10-08 00:00:00 Cử CBQL dự tập huấn Giáo dục hướng nghiệp của Bộ GD&ĐT.
1211/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo thống kê học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, THCN năm 2009
277/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Lich sinh hoạt chuyên môn Lịch sử, GDCD
1230/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Dự toán kinh phí đào tạo năm 2009
1318/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo nhanh số liệu đầu năm học 2009 - 2010
905/SGDÐT-GDTrH-TH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn bổ sung tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
1348/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Đăng ký tài sản Nhà nước
1447/SGDÐT-GDDT 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo tình hình và số liệu để tham gia Hội nghị giao ban các trường PTDTNT năm học 2009-2010
1082/SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tổng kết năm học 2008 – 2009 về công nghệ thông tin
2458/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định sô 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 130/2005/NĐ-CP.
2525/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Rà soát kinh phí ngân sách cấp năm 2008 và lập dự toán 2009
377/SGDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Triển khai tập huấn phần mềm kế toán MISA nâng cấp cho các đơn vị
430/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Dự lớp học nâng cao năng lực quản lí tài chính năm 2009.
472/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Trao đổi kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo huyện, TP năm học 2009-2010
474/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2009.
741/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định thành lập các đội tuyển lớp 5, lớp 9 tham dự kỳ thi giải toán qua internet cấp Quốc gia
957/QÐ-SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Quyết định công nhận các cá nhân đạt thành tích trong kì thi cấp tỉnh giải toán qua Internet dành cho học sinh lớp 1,2,3,4,6,7,8 năm học 2008-2009
106/2007/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ
132/2007/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Về chính sách tinh giản biên chế
1413/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia
1414/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Quy định tạm thời chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển
1416/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về việc phê duyệt tiêu chí và quy trình xét chọn học bổng cho sinh viên ngành điện tử viễn thông và công nghệ thông tin năm 2007
43/2007/TTLT/BTC-BGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập
49/2007/TTLT/BTC-BGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
1598/GD&ÐT/KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo số liệu CSVCTBTH xây dựng Dự án GDĐT Nông thôn mới
114/SGD-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hưởng ứng Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet, triển khai chuẩn bị thi cấp trường ở vòng 10
504/GDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo tình hình sử dụng thiết bị và các phần mềm phục vụ dạy học
51/GDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Chuyển số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi sang năm 2009
2232 /SGD ÐT- GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thông báo triệu tập CB, GV tham gia lớp tập huấn Hướng dẫn viên và trọng tài bóng đá
575/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo tình hình thực hiện tài chính, đầu tư XDCB năm 2008,2009
58/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Chọn học sinh nhận học bổng Vừ A Dính năm 2009
640/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Thông báo kế hoạch PTGD&ĐT năm học 2009-2010
2276 /SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tổng kết Chương trình Dạy học của Intel®
759/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Xét khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác sách-thiết bị
2383/ SGD&ÐT-GDTrH S 2012-10-08 00:00:00 Kiểm tra HK1 & báo cáo kết quả kiểm tra
778/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo thống kê cuối năm học 2008 – 2009
779/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo nhu cầu sử dụng đất đến năm 2020 đối với GD&ĐT
2384/SGDÐT- GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT
760/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Xây dựng kế hoạch trung hạn 2010-2014 và năm học 2010-2011
2473/GDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn báo cáo tổng kết ATGT năm 2008
382/SGD&ÐT-TCCB 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn sơ kết hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
543/SGD&ÐT-TCCB 2012-10-08 00:00:00 Tuyển sinh Sau Đại học tại Liên bang Nga
612/SGD&ÐT-TCCB 2012-10-08 00:00:00 Nâng bậc lương 6 tháng đầu năm 2009
2498/2008/SGD&ÐT-GDT 2012-10-08 00:00:00 Tập huấn sử dụng TBDH Vật lí và Công nghệ lớp 12 cho GV THPT
/SGDÐT-TTr 2012-10-08 00:00:00 Thanh tra công tác mua sắm thiết bị dạy học lớp 12 năm học 2008-2009
2250/SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn hồ sơ học sinh khuyết tật học hòa nhập
140/SGDÐT-GDTrH-TH 2012-10-08 00:00:00 Kế hoạch thi giải toán qua mạng internet
2248/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản cố định tại đơn vị.
17/SGDÐT-GDTrH-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Triển khai tổ chức cuộc thi giải toán qua internet dành cho học sinh cấp TH và cấp THCS
2315/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Tham dự tập huấn những điểm mới của hệ thống các chỉ số thống kê giáo dục
2318/GDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Triển khai thực hiện Quyết định số 127/2008/QĐ-TTg ngày 15/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ
249/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thông báo gia hạn thời gian nộp đề tài Đăng ký dự thi “Sáng tạo giáo dục” THCS
1573/GD&ÐT- KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Triển khai công tác tự đánh giá trường THPT (đợt 1) năm 2009
2225/GDÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Triển khai chương trình QLCL trường THPT theo Bộ tiêu chí năm học 2008-2009 (đợt 1)
2362/GDÐT– KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Tập huấn chương trình quản lý chất lượng trường THPT theo bộ tiêu chí
285 /SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Sinh hoạt và tập huấn chuyên môn Học kỳ II năm học 2008-2009
780/GDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Thông báo môn thi thứ 3 tuyển sinh lớp 10 năm học 2009-2010
286/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức Liên hoan “Giai điệu tuổi hồng” Lần thứ IX năm học 2008-2009
434 /SGD-ÐT/GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thông báo lịch sinh hoạt chuyên môn môn Tiếng Anh
60/SGD-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức Lễ Phát động cuộc thi giải toán qua internet..
703/SGDÐT-GDTrH-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh và cấp quốc gia - Năm học 2008-2009
887/SGDÐT-GDTrH-TH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức kỳ thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh dành cho học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
2156 /SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 5 năm học 2008-2009
2514/SGDÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Công văn số 2514/SGDÐT-VP ngày ban hành 05/12/2008 Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm ngày di sản Huế
2759/SGD&ÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Công văn số 2759/SGD&ÐT-VP ngày ban hành 26/12/2008 Kê hoạch Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Sửu (2009)
367/SGDÐT- VP 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường
381/SGD&ÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Đề nghị xét tặng giải thưởng môi trường
526/SGDÐT- VP 2012-10-08 00:00:00 Tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009
691/SGD&ÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
823/SGDÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Sơ kết 01 năm phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
792/QÐ/SGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định khen thưởng tập thể và các nhân đạt giải cuộc thi sáng tác văn học “Trang viết học trò”
4718/BGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2010-2011
4945/BGDÐT-GDMN 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2010-2011
4949/BGDÐT-GDDT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với Giáo dục Dân tộc
4943/BGDÐT-GDQP 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP – AN năm học 2010-2011
4940/BGDÐT-GDCN 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với GDCN
1433/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp - dạy nghề PT năm học 2010-2011
533/KH/BGDÐT-BVHTTDL 2012-10-08 00:00:00 Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2010-2011
648 /SGD&ÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức dạy học Tiếng Anh bậc tiểu học năm học 2009 – 2010
88/2008/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2008
2227/GDÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Góp ý dự thảo văn bản Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục trường trung học cơ sở
2761/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thông báo kết quả thi chọn HS Giỏi 12 & thi giải toán bằng MTCT
394/GD&ÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Hội nghị tổng kết thi và tuyển sinh năm 2008
397/GD&ÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Hội nghị tập huấn nhập dữ liệu thi và TS năm 2009
568/GD&ÐT-KT&KÐ 2012-10-08 00:00:00 Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh trung học năm 2009
569/GDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn nhập dữ liệu TN THCS và tuyển sinh vào lớp 10
510, 511/SGDÐT- VP 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009
876/SGDÐT-TÐ 2012-10-08 00:00:00 Lập hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT khen thưởng về đóng góp, hỗ trợ cho sự nghiệp GD&ĐT tỉnh nhà
1481/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy tiếng Pháp năm học 2010-2011
5126/BGDÐT-CTHSSV 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011
5956 /BGDÐT - KHTC 2012-10-08 00:00:00 Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
6003/ BGDÐT- GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn triển khai dạy thí điểm Chương trình Tiếng Anh Tiểu học
3139 /QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5997/BGDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Thực hiện miễn, giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
4045/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Phê duyệt đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015
1563/GDÐT-TTr 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2010-2011
1561/GD&ÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí-KĐCL năm học 2010-2011
6120/BGDÐT-NGCBQLGD 2012-10-08 00:00:00 Trả lời công văn của một số Sở GD&ĐT hỏi về Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT
1527/GD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2010-2011
3321/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định về việc ban hành chương trình thí điểm tiếng Anh tiểu học
1639/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011
1640/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy học Tiếng Anh năm học 2010-2011
6123/BGDÐT-GDDT 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức thực hiện Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTBT
4413/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở
588/KH-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Kế hoạch triển khai đề án đào tạo giáo viên GDQP - AN cho các trường THPT, TCCN và trung cấp nghề
1664/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thi giải toán qua Internet (Violympic) và Olympic Tiếng Anh qua Internet (IOE) năm học 2010-2011
1695/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tham gia Hội giảng nghề phổ thông
1313/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2010-2011
6901/BGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Dạy và học tiếng Anh năm học 2010-2011
1634/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo thống kê đầu năm học 2009 - 2010
1738/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Mời nhận “Học bổng Kotex vì nữ sinh tài năng Việt Nam” năm học 2008-2009
145/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hội nghị trực báo Học kỳ II Khối THPT năm học 2008-2009
1768/SGDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Trao đổi kế hoạch thu, chi ngân sách và công tác sách-thiết bị dạy học năm 2010
2229/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn mua sách, thiết bị dạy học năm 2008
18/SGD-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức Hội thảo cho GVCN về “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
2321/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Tự kiểm tra công tác đầu tư mua sắm sách và thiết bị dạy học năm học 2008-2009
1909/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật (International Science and Engineering Fair - Intel ISEF)
2655/SGD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Báo cáo thống kê giữa năm học 2008 - 2009
2029/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Triển khai tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN theo cấp học, môn học”
283/SGD&ÐT-BCNTT 2012-10-08 00:00:00 Triển khai kế hoạch hoạt động CNTT và công tác nghiên cứu khoa học năm 2009
40/GDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Triển khai thực hiện Quyết định số 169/2008/QĐ-TTg ngày 15/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ
41/GDÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn mẫu biểu lập báo cáo quyết tóan và thông báo lịch xét duyệt quyết toán năm 2008
2215/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn các cụm trung học phổ thông
817/QÐ/SGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định tặng Giấy khen các nhà tài trợ cuộc thi sáng tác văn học "Trang viết học trò”
1654/SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Thông báo về Hội thi “Hồ sơ bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin” lần thứ 7 năm học 2010-2011
25/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Thông tư ban hành quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ ĐH, CĐ và TCCN đối với học sinh hệ dự bị đại học
1811/SGD&ÐT-TCCB 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn lập hồ sơ xét đi học sau đại học năm 2010
1822/QÐ/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Thành lập Hội đồng coi thi và chấm thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và thi Giải toán trên máy tính cầm tay (MTCT) lớp 8, 9, 11, 12 THPT và BTTHPT năm học 2010-2011
7291/BGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học
1788/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn day-học và ôn thi TN THPT
1731 /SGDÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng THTT, HSTC năm học 2010-2011
1836/SGDÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2010-2011
36/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
44/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
85/2010/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú
02/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
11/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT
351/SGD&ÐT- GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Điều lệ giải điền kinh và bóng đá học sinh tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2010 - 2011
2666/SGD&ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Tập huấn tích hợp giáo dục môi trường vào dạy học GDCD ở trường THCS
1591/GDÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS
270/SGD&ÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Đăng ký đề tài NCKH năm 2009
1592/GDÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Góp ý dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT
1854/GD&ÐT- KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Triển khai công tác KĐCL cơ sở giáo dục phổ thông năm 2009 và những năm tiếp theo
25/12/2008 2012-10-08 00:00:00 Thông báo kết quả giáo án có ƯD CNTT lần thứ 5
2226/GDÐT-KT&KÐCL 2012-10-08 00:00:00 Góp ý dự thảo văn bản Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học, THCS, THPT
1314/SGDÐT- VP 2012-10-08 00:00:00 Thông báo thực hiện Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của BGDĐT
1519/ SGD&ÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Thời gian học sinh được vào thăm quan miễn phí các điểm di tích tại Huế
2272/SGDÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện lời kêu gọi quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng khó khăn
40/2010/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế.
649/QЖBGDÐT 2012-10-08 00:00:00 sửa đổi, bổ sung Điều 3 và khoản 4 Điều 5 Quyết định số 795/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, quy trình đăng ký, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, kiểm tra và xử lý việc thực hiện các quy định về xác định chỉ tiêu tuyể
13/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục
12/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
15/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
505/SGDÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2011-2012
1580/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quyết định ban hành điều lệ giải điền kinh và cờ vua học sinh phổ thông toàn quốc năm 2011
17/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường mầm non
3256/BGDÐT-NGCBQLGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường tiểu học theo Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT
2094/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
3619/BGDÐT-NGCBQLGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT
40/2011/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
1036/GD&ÐT-KHTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
3398 /CT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012
111 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
1327/SGD-ÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2011-2012
2271/TTLT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2008
1480/SGDÐT-GDTrH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn dạy tiếng Nhật năm học 2010-2011
1843/SGD&ÐT-VP 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tổ chức ngày NGVN 20/11
202/2010/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011
58/2010/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
05/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT
28/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4960/BGDÐT-CNTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012
37/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến thủ tục hành chính tại Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định nội du
5551/BGDÐT-GDDT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục dân tộc
21/ 2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên
40/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông
54/2011-NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Chế độ phụ cấp thâm niên
41/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức, hoạt động giáo dục
1512 /SGDÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012
47/2011/TTLT-BGDÐT-B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo
45/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
56/2010/QH12 2012-10-08 00:00:00 Thanh tra
86/2011/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
48/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
99/2005/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân
53/2011/TTLT-BGDÐT-B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh
55/ 2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh
56/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia
58/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
13/2011/QH13 2012-10-08 00:00:00 Về chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015
26/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Thông tư ban hành chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ
27/2010/TTLT-BGDÐT-B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học
29/2010/TTLT-BGDÐT-B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015
2123/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Quyết định phê duyệt đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015
32/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
34/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch từ ngạch giáo viên trung học lên ngạch giáo viên trung học cao cấp
41/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
40/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
03/2011/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
549/BGDÐT- GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn sử dụng SGK thí điểm tiếng Anh lớp 3 và Bộ thiết bị dạy học
01/2011/TT-BNV 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
07/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non
DM_02/2010/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Danh mục đồ dùng - đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu dành cho giáo dục mầm non lớp mẫu giáo 5-6 tuổi kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT
02/2011/TT-BNV 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
456/SGDÐT-KH&CNTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn bổ sung triển khai nhiệm vụ CNTT năm 2011
593/LN TC -GDÐT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tạm thời về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục Đào tạo- Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí
36/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
5516/BGDÐT- NGCBQLGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD
38/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên
1504/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
01/2012/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2011-2012
13/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
14/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học
16/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quy định về trang bị, quản lý, sử dụng đồ chơi trẻ em trong nhà trường
1420/SGDÐT-TTr 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra năm học 2011-2012.
51/2001/QH10 2012-10-08 00:00:00 Giáo dục sửa đổi
40/2006/TTLT-BTC-BTT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của ban thanh tra nhân dân
54/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Thông tư ban hành điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp
7886/BGDÐT-KTKÐCLGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
65/2011/TTLT-BGDÐT-B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT bán trú
67/2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học
179/QÐ-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 21/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011 - 2015
192/2011/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
68/2011/TTLT-BGDÐT-B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
06/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
141/2011/TT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
12/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục
769/STC/HCSN 2012-10-08 00:00:00 Chế độ bồi dưỡng thực hành môn thể dục thể thao ở các cơ sở giáo dục đào tạo
10/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
622/SGD&ÐT-KTKÐ 2012-10-08 00:00:00 Thông báo phương án thi tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012
236/LN-NV-TC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đặc biệt khó khăn
66/2012/TTLT-BTC-BGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực
39/2012/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
17/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
6890/BTC-HCSN 2012-10-08 00:00:00 Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, khánh tiết, hội nghị, công tác phí
21/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
5379/BGDÐT-GDTH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học
5396/BGDÐT-GDMN 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2012-2013
29/2011/TT-BGDÐT-BTC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở GDMN theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
5562 /BGDÐT-GDCN 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDCN
461 /HDLN-GDÐT-YT-ÐH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2011-2012
1722/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Quy định tạm thời mức thù lao cho hợp đồng nhân viên vụ việc và hợp đồng giáo viên trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập
5648 /BGDÐT-KTKÐCLGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2011 - 2012
5859/BGDÐT-TTr 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012
231/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2010
31/2012/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 Quy định mức lương tối thiểu chung
98/2012/TTLT-BTC-BGD 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”
24/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
5156/BGDÐT-TTr 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2012 - 2013
1374/HDLN-GDÐT-YT-ÐH 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2012-2013
1635 /LN GDÐT-TC 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2012-2013.
32/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho Giáo dục mầm non
1210/QÐ-TTg 2012-10-08 00:00:00 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015
1316/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Công văn số 1316/SGDÐT-GDCN&TX ngày ban hành 01/09/2011 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục hướng nghiệp, nghề phổ thông năm học 2011-2012
116/2010/NÐ-CP 2012-10-08 00:00:00 chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
1317/SGDÐT-GDCN&TX 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với GDTX
51/ 2011/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Quy định về đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập của học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông
25/2012/QÐ-UBND 2012-10-08 00:00:00 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2012 - 2013
2439/BGDÐT-KTKÐCLGD 2012-10-08 00:00:00 Công văn số 2439/BGDÐT-KTKÐCLGD ngày ban hành 24/04/2012 Hướng dẫn đánh giá ngoài trường mầm non
19/2012/TTLT-BTC - B 2012-10-08 00:00:00 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
22/2012/TT-BGDÐT 2012-10-08 00:00:00 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
38/2012/TT-BGDĐT 2012-11-06 00:00:00 Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 09/10/2012 Ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
51/2012/QÐ-TTg 2012-12-03 00:00:00 Quyết định số 51/2012/QÐ-TTg ngày ban hành 16/11/2012 Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
52/ 2012/TT-BGDĐT 2012-12-21 00:00:00 Thông tư số 52/ 2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 19/12/2012 Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi
53/2012/TT-BGDĐT 2012-12-24 00:00:00 Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 20/12/2012 Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tửvà cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dụcvà đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm n
2486/QĐ-SGDĐT 2012-12-27 00:00:00 Quyết định số 2486/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/12/2012 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống các trang thông tin điện tử ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế
25/QĐ-SGDĐT 2013-01-07 00:00:00 Công văn số 25/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 05/01/2013 Ban hành Điều lệ hội thao GDQP học sinh THPT năm 2013
59/2012/TT-BGDĐT 2013-01-09 00:00:00 Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2012 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
61 /2012/TT-BGDĐT 2013-01-09 00:00:00 Thông tư số 61 /2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2012 Ban hành Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
60 /2012/TT-BGDĐT 2013-01-09 00:00:00 Thông tư số 60 /2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2012 Ban hành Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục
62 /2012/TT-BGDĐT 2013-01-09 00:00:00 Thông tư số 62 /2012/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/12/2012 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm địnhchất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
35/CT-UBND 2013-01-14 00:00:00 Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày ban hành 26/12/2012 Thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước về ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm 2011 của tỉnh Thừa Thiên Huế
2642/BGDĐT-GDTrH 2013-01-15 00:00:00 Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày ban hành 04/05/2012 Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58
104 -GD&DT-KHTC 2013-01-17 00:00:00 Công văn số 104 -GD&DT-KHTC ngày ban hành 17/01/2013 Hướng dẫn triển khai chỉ thị của UBND tỉnh về tăng cường thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.
121- SGDDT-GDTrH 2013-01-18 00:00:00 Công văn số 121- SGDDT-GDTrH ngày ban hành 18/01/2013 Hướng dẫn thí sinh tham dự Cuộc thi KH-KT HS TrH năm 2013.
01/ 2013 /TT-BGDĐT 2013-02-01 00:00:00 Thông tư số 01/ 2013 /TT-BGDĐT ngày ban hành 29/01/2013 Ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
06/2013/QĐ-UBND 2013-02-19 00:00:00 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 29/01/2013 Quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
02 /2013/TT-BGDĐT 2013-02-22 00:00:00 Thông tư số 02 /2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 30/01/2013 Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông
87- SGDDT-GDTrH 2013-03-04 00:00:00 Công văn số 87- SGDDT-GDTrH ngày ban hành 14/01/2013 Hướng dẫn sơ kết học kì I năm học 2012 - 2013
19/QĐ-SGDDT 2013-03-04 00:00:00 Công văn số 19/QĐ-SGDDT ngày ban hành 03/01/2013 Quyết định ban hành phân phối chương trình môn học Địa Lí cấp THCS, THPT tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2013/TT-BGDĐT 2013-03-05 00:00:00 Thông tư số 06/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 01/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp  Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 6 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Th&
05/2013/TT-BGDĐT 2013-03-05 00:00:00 Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 01/03/2013 Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông và
04/2013/TT-BGDĐT 2013-03-05 00:00:00 Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 21/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT
13/2013/QĐ-TTg 2013-03-07 00:00:00 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày ban hành 06/02/2013 Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạ
17/2013/NĐ-CP 2013-03-08 00:00:00 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày ban hành 19/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
19/2013/NĐ-CP 2013-03-08 00:00:00 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày ban hành 23/02/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác
09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV 2013-03-12 00:00:00 Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày ban hành 11/03/2013 Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 201
25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT 2013-03-12 00:00:00 Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày ban hành 08/03/2013 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên tịch Bộ Tài chính – Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử
1500/BGDĐT-GDQP 2013-03-12 00:00:00 Công văn số 1500/BGDĐT-GDQP ngày ban hành 08/03/2013 Quy định về nội dung và chấm điểm kiểm tra Quy chế môn học GDQP-AN
07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 2013-03-15 08:40:31 Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày ban hành 08/03/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập
495/STC-QLGSC 2013-03-20 09:48:21 Công văn số 495/STC-QLGSC ngày ban hành 14/03/2013 Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2013
539/QĐ-TTg 2013-04-04 10:38:32 Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày ban hành 01/04/2013 Phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
533/SGD&ĐT - GDTH 2013-04-04 16:33:15 Công văn số 533/SGD&ĐT - GDTH ngày ban hành 27/03/2013 Công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1215/QĐ-BGDĐT 2013-04-07 11:36:15 Quyết định số 1215/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 04/04/2013 Ban hành chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020, Kết luận số 51-KL/TW và Chỉ thị số 02/CT- TTg ngày 22/01/2013
11/2013/TT-BGDĐT 2013-04-07 11:39:05 Thông tư liên tịch số 11/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 29/03/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT
743 /GD&ĐT-KHTC 2013-04-19 12:03:17 Công văn số 743 /GD&ĐT-KHTC ngày ban hành 17/04/2013 Báo cáo số liệu thuộc Đề án KCHTL và nhà công vụ giáo viên
07/CT-UBND 2013-04-26 17:23:48 Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày ban hành 08/04/2013 Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2013
819/SGDĐT-KT&KĐCL 2013-04-30 17:08:21 Công văn số 819/SGDĐT-KT&KĐCL ngày ban hành 27/04/2013 Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2013-2014
679/QĐ-UBND 2013-05-08 12:01:29 Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày ban hành 11/04/2013 Quy định một số mức chi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, củng cố và nâng cao chất lư
1368 /SGDĐT-GDTH 2013-07-08 15:57:46 Công văn số 1368 /SGDĐT-GDTH ngày ban hành 08/07/2013 Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy tiếng Anh Tiểu học
74/2013/NĐ-CP 2013-07-17 11:03:57 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày ban hành 15/07/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở
27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC 2013-07-17 16:43:44 Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày ban hành 16/07/2013 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện
28/2013/TT-BGDĐT 2013-07-18 09:02:48 Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 17/07/2013 Bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản
22 HD/TWĐTN 2013-07-24 12:02:27 Điều lệ số 22 HD/TWĐTN ngày ban hành 28/06/2013 Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
1262/QĐ-UBND 2013-07-25 17:25:47 Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày ban hành 03/07/2013 Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
31/2013/TT-BGDĐT 2013-08-05 12:38:03 Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 01/08/2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong c&aacu
28/2013/QĐ-UBND 2013-08-07 17:52:57 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 29/07/2013 Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH 2013-08-08 10:57:26 Công văn số 1548 /SGD&ĐT-GDTH-GDTrH ngày ban hành 07/08/2013 Quản lí hồ sơ quy chế và học bạ học sinh năm học 2013 - 2014
1640 /SGDĐT-GDTH 2013-08-22 16:03:33 Công văn số 1640 /SGDĐT-GDTH ban hành ngày 19/08/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học
6072/BGDĐT- CNTT 2013-09-04 18:04:04 Công văn số 6072/BGDĐT- CNTT ngày ban hành 04/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014
36/2013/QĐ-UBND 2013-09-16 15:46:27 Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 09/09/2013 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2013 - 2014 trên địa bàn tỉnh
1698 /CV LN GDĐT-TC 2013-09-16 16:40:53 Công văn số 1698 /CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 29/08/2013 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2013-2014
6402/BGDĐT-GDQP 2013-09-17 11:49:03 Công văn số 6402/BGDĐT-GDQP ngày ban hành 16/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2013 – 2014
1875/QĐ-UBND 2013-09-20 15:29:08 Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày ban hành 18/09/2013 Bổ sung danh sách các xã, phường, thị trấn phân theo khu vực tại Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh
2360/STC-QLGCS 2013-09-23 09:50:20 Công văn số 2360/STC-QLGCS ngày ban hành 18/09/2013 Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ để thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN
34/2013/TT-BGDĐT 2013-09-23 11:36:36 Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 17/09/2013 Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2
12067/BTC-HCSN 2013-09-27 09:29:44 Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày ban hành 10/09/2013 Điều chỉnh chi ngân sách Nhà nước năm 2013
6999/BGDĐT-KTKĐCLGD 2013-10-02 09:14:50 Công văn số 6999/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 30/09/2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2013 - 2014
5004/QĐ-BGDĐT 2013-10-26 09:08:29 Công văn số 5004/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 25/10/2013 Ban hành Quy chế Hội thao Giáo dục quốc phòng – an ninh học sinh cấp THPT
15441/BTC-HCSN 2013-11-15 09:55:04 Công văn số 15441/BTC-HCSN ngày ban hành 11/11/2013 Hướng dẫn điều hành chi ngân sách nhà nước năm 2013
150/2013/NĐ-CP 2013-11-15 10:05:48 Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày ban hành 01/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí cô
143/2013/NĐ-CP 2013-11-15 10:09:24 Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày ban hành 24/10/2013 Quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
12067/BTC-HCSN 2013-11-15 10:15:38 Công văn số 12067/BTC-HCSN ngày ban hành 10/09/2013 Điều hành chi ngân sách nhà nước 2013
36/2013/TT-BGDĐT 2013-11-15 10:19:36 Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 06/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ng&agrav
61/2006/NĐ-CP 2013-11-19 13:33:50 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày ban hành 20/06/2006 Về chính sách đối với nhà giáo,cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 2013-11-19 13:42:52 Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày ban hành 19/09/2013 Hướng dẫn thực hiện Khoản 1 và Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 th&aacu
66/2013/QĐ-TTg 2013-11-29 14:16:59 Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày ban hành 11/11/2013 Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
37/2013/TT-BGDĐT 2013-12-03 10:51:34 Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 27/11/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
2377/SGD&ĐT-KHTC 2013-12-04 07:10:27 Công văn số 2377/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 02/12/2013 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng, trang phục đối với giáo viên TDTT
39/2013/TT-BGDĐT 2013-12-07 13:39:49 Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/12/2013 Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục
2129/ SGDĐT-GDTH 2013-12-11 10:05:30 Công văn số 2129/ SGDĐT-GDTH ban hành ngày 31/10/2013 Hướng dẫn theo dõi học sinh tiểu học có năng lực học tập còn yếu
2405/QĐ-TTg 2013-12-18 09:19:26 Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày ban hành 10/12/2013 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 năm 2014 và năm 2015
5909/CT-BGDĐT 2013-12-19 09:07:37 Chỉ thị số 5909/CT-BGDĐT ngày ban hành 17/12/2013 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường trong trường học giai đoạn 2013-2015
02/VBHN-BGDĐT 2013-12-27 16:18:58 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 24/12/2013 hợp nhất Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
117/2013/NĐ-CP 2014-01-02 10:05:30 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày ban hành 07/10/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý h&agr
163/2013/TTLT-BTC-BNV 2014-01-02 10:30:44 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày ban hành 15/11/2013 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong c&aacu
01_VBHN_BGDDT 2014-01-03 09:31:51 Văn bản hợp nhất số 01_VBHN_BGDDT ngày ban hành 02/01/2014 hợp nhất Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT và Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
63/2013/QĐ-UBND 2014-01-20 09:01:38 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 27/12/2013 Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
03_VBHN_BGDDT 2014-02-07 10:15:32 Văn bản hợp nhất số 03_VBHN_BGDDT ngày ban hành 27/01/2014 hợp nhất Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
04_VBHN_BGDDT 2014-02-12 14:36:06 Văn bản hợp nhất số 04_VBHN_BGDDT ngày ban hành 27/01/2014 hợp nhất Quyết định số 41/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
02/2014/TT-BGDĐT 2014-02-12 14:38:35 Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 09/02/2014 Ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 2014-02-17 15:49:15 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
792/ BGDĐT -NGCBQLGD 2014-02-27 11:34:39 Công văn số 792/ BGDĐT -NGCBQLGD ngày ban hành 25/02/2014 hướng dẫn thực hiện Yêu cầu cơ bản về năng lực giáo viên tiếng Anh phổ thông
03/2014/TT-BGDĐT 2014-03-01 15:08:17 Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 25/02/2014 Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam [3:05:44 PM] Hồ Quang: rứa thôi ah
1260/BGDĐT-KTKĐCLGD 2014-03-17 14:40:25 Công văn số 1260/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày ban hành 14/03/2014 Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2014
09/VBHN-BGDĐT 2014-03-19 15:49:44 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 17/03/2014 hợp nhất Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
07/2014/TT-BGDĐT 2014-03-25 17:31:02 Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 14/03/2014 Quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học
20/2014/NĐ-CP 2014-04-02 08:16:31 Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày ban hành 24/03/2014 Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
09/2014/TT-BGDĐT 2014-04-03 15:39:56 Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 25/03/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012 đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/
11/VBHN-BGDĐT 2014-04-07 12:05:11 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 04/04/2014 hợp nhất Thông tư số 10/2012/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2013/TT-BGDĐT, Thông tư 06/2013/TT-BGDĐT và Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
12/2014/TT-BGDĐT 2014-04-25 08:15:42 Thông tư số 12/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/04/2014 Sửa đổi, bổ sung Điều 23 và Điều 24 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trư
11/2014/TT-BGDĐT 2014-04-25 12:02:12 Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 18/04/2014 Ban hành Quy chế  tuyển sinh trung học cơ sở  và tuyển sinh trung học phổ thông
1537/CT-BGDĐT 2014-05-10 16:33:21 Chỉ thị số 1537/CT-BGDĐT ngày ban hành 05/05/2014 Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo
18/VBHN-BGDĐT 2014-05-26 12:00:43 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 20/05/2014 hợp nhất Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT và Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
1955 /QĐ-BGDĐT 2014-06-06 08:24:31 Quyết định số 1955 /QĐ-BGDĐT ngày ban hành 06/06/2014 Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 2014-06-06 18:25:19 Thông tư số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/05/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học ph&iac
59/2014/NĐ-CP 2014-06-20 12:20:44 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày ban hành 16/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo
65/2014/NĐ-CP 2014-07-07 17:23:41 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày ban hành 01/07/2014 Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
21/2014/TT-BGDĐT 2014-07-09 09:00:19 Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/07/2014 Quy định về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
3674/UBND-GD 2014-07-11 11:51:04 Công văn số 3674/UBND-GD ngày ban hành 04/07/2014 Quy định số lượng học sinh/lớp
1305/CV LN GDĐT-TC 2014-07-11 12:21:16 Công văn số 1305/CV LN GDĐT-TC ngày ban hành 10/06/2014 Hướng dẫn thu, chi tiền dạy thêm học thêm
43/2013/QH13 2014-07-16 10:15:38 Luật số 43/2013/QH13 ngày ban hành 26/11/2013 Đấu thầu
63/2014/NĐ-CP 2014-07-16 10:17:54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày ban hành 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
39/2014/QĐ-UBND 2014-08-04 12:06:24 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 10/07/2014 Ban hành quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4119 /BGDĐT-GDTH 2014-08-08 09:05:19 Công văn số 4119 /BGDĐT-GDTH ngày ban hành 06/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015
25/2014/TT-BGDĐT 2014-08-08 16:30:31 Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 07/08/2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non
22/2013/QĐ-UBND 2014-08-08 17:35:37 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày ban hành 17/06/2013 Quy định một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1657/LN-TC- GDĐT 2014-08-11 10:17:58 Công văn số 1657/LN-TC- GDĐT ngày ban hành 08/08/2014 Thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP
4221 /BGDĐT-GDTX 2014-08-11 10:23:25 Công văn số 4221 /BGDĐT-GDTX ngày ban hành 08/08/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX
49/2014/QĐ-UBND 2014-08-18 10:07:24 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 07/08/2014 Quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh
26/2014/TT-BGDĐT 2014-08-18 15:25:50 Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 11/08/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Q
3008/CT-BGDĐT 2014-08-20 10:30:56 Chỉ thị số 3008/CT-BGDĐT ngày ban hành 18/08/2014 nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2014-2015
2068/STC-QLGCS 2014-08-22 11:02:42 Công văn số 2068/STC-QLGCS ngày ban hành 13/08/2014 Hướng dẫn đưa thông tin đấu giá, đấu thầu tài sản nhà nước lên trang thông tin về tài sản Nhà nước
2099/STC-QLGCS 2014-08-22 11:17:05 Công văn số 2099/STC-QLGCS ngày ban hành 15/08/2014 Hướng dẫn thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
22/VBHN-BGDĐT 2014-08-27 15:31:34 Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 25/08/2014 hợp nhất Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT, thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
28/2014/TT-BGDĐT 2014-08-27 15:36:45 Thông tư số 28/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/08/2014 Quy định về việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
30/2014/TT-BGDĐT 2014-09-03 16:27:48 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/08/2014 Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học
1814/LN-TC- GD&ĐT 2014-09-04 12:00:00 Công văn số 1814/LN-TC- GD&ĐT ngày ban hành 25/08/2014 Tổ chức thu học phí đối với cấp Trung học cơ sở có học nghề được quy định tại Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 7/8/2014 về việc quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ th&
1761/LN-GDĐT-TC 2014-09-04 12:05:26 Công văn số 1761/LN-GDĐT-TC ngày ban hành 20/08/2014 Hướng dẫn các khoản thu trong các cơ sở giáo dục
55/2014/QĐ-UBND 2014-09-04 17:14:47 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 21/08/2014 Ban hành Quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan , tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàntỉnh Thừa Thi&e
54/2014/QĐ-UBND 2014-09-04 17:16:50 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND ngày ban hành 20/08/2014 Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
23/VBHN-BGDĐT 2014-09-05 09:02:03 Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 29/08/2014 hợp nhất Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
3538/QĐ-BGDĐT 2014-09-09 18:08:17 Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 09/09/2014 phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 2014-09-10 12:00:19 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 26/08/2014 Quy định về quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề
125/2014/TTLT-BTC-BGD 2014-09-15 11:05:37 Thông tư liên tịch số 125/2014/TTLT-BTC-BGD ngày ban hành 27/08/2014 Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên
31/2014/TT-BGDĐT 2014-09-16 17:51:05 Thông tư số 31/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 16/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
3575/CT-BGDĐT 2014-09-16 17:59:00 Chỉ thị số 3575/CT-BGDĐT ngày ban hành 10/09/2014 Tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
5041/BGDĐT-CNTT 2014-09-17 17:44:20 Công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày ban hành 16/09/2014 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2014 - 2015
5561/UBND-TH 2014-10-10 18:14:06 Công văn số 5561/UBND-TH ngày ban hành 03/10/2014 Tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp
7842/BGDĐT-CSVCTBTH 2013-11-01 00:00:00 Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày ban hành 28/10/2013 đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở giáo dục và đào tạo
2386/SGD&ĐT-GDTrH 2014-10-30 14:42:00 Công văn số 2386/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 30/10/2014 hướng dẫn thi “Ý tưởng sáng tạo”
35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 2014-11-07 16:59:57 Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày ban hành 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người d&acir
34/2014/TT-BGDĐT 2014-11-07 17:01:45 Thông tư số 34/2014/TT-BGDĐT ngày ban hành 15/10/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
5105/CT-BGDĐT 2014-11-07 17:06:09 Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày ban hành 03/11/2014 Chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
156/2014/TT-BTC 2014-11-11 15:40:43 Thông tư số 156/2014/TT-BTC ngày ban hành 23/10/2014 Sửa đổi, bổ sung , một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
2547/SGDĐT-GDTH 2014-11-14 14:05:17 Công văn số 2547/SGDĐT-GDTH ngày ban hành 14/11/2014 Thực hiện Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học
108/2014/NĐ-CP 2014-11-25 15:25:27 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày ban hành 20/11/2014 Chính sách tinh giản biên chế
72/2014/QĐ-TTg 2014-12-25 08:56:47 Quyết định số 72/2014/QĐ-TTg ngày ban hành 17/12/2014 Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
35/CT-UBND 2014-12-31 17:02:47 Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày ban hành 25/12/2014 Sao y Chỉ thị số 35/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
162/2014/TT-BTC 2015-01-06 08:07:32 Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày ban hành 06/11/2014 Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
02/2015/TT-BGDĐT 2015-02-27 10:43:38 Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/02/2015 Thi trung học phổ thông quốc gia
32/2015/NĐ-CP 2015-03-31 15:02:09 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày ban hành 25/03/2015 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT 2015-04-02 15:05:04 Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày ban hành 27/03/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)
32/2015/TT-BTC 2015-04-03 11:13:15 Thông tư số 32/2015/TT-BTC ngày ban hành 17/03/2015 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
06/2015/TT-BGDĐT-BNV 2015-04-09 10:35:12 Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGDĐT-BNV ngày ban hành 16/03/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập
948 /SGD-ĐT-GDTrH 2015-04-17 09:56:40 Công văn số 948 /SGD-ĐT-GDTrH ngày ban hành 17/04/2015 V/v triển khai cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2015”
01/2015/NQ-HĐND 2015-05-15 15:41:07 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND ngày ban hành 25/04/2015 Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1257 /SGD&ĐT-KHTC 2015-05-22 17:35:38 Công văn số 1257 /SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 22/05/2015 V/v  không thu tiền lệ  phí tuyển sinh đầu cấp.
09/2015/TT/BGDĐT 2015-06-04 17:14:20 Thông tư số 09/2015/TT/BGDĐT ngày ban hành 14/05/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
672/KTKĐCLGD 2015-06-13 09:06:04 Công văn số 672/KTKĐCLGD ngày ban hành 29/05/2015 hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015
1757 /SGDĐT-GDTrH 2015-07-16 16:41:55 Công văn số 1757 /SGDĐT-GDTrH ngày ban hành 16/07/2015 V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp Tỉnh học sinh trung học năm học 2015-2016
15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC 2015-08-01 09:42:08 Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC ngày ban hành 16/07/2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh
2797/QĐ-BGDĐT 2015-08-08 08:51:38 Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 03/08/2015 Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1955/SGD&ĐT-KHTC 2015-08-14 17:55:06 Công văn số 1955/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 14/08/2015 Đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020
50/2015/QĐ-UBND 2015-10-29 14:59:26 Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày ban hành 16/10/2015 Quy định một số mức chi thực hiện chế độ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
2634/QĐ-SGD&ĐT 2015-11-12 04:46:18 Quyết định số 2634/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 05/11/2015 Thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
352/QĐ-SGDĐT 2015-11-12 04:50:35 Quyết định số 352/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/02/2013 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống trang tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
58/2015/QĐ-TTg 2015-12-03 03:39:54 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày ban hành 17/11/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 2015-12-04 05:14:05 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 16/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014
190/2015/TT-BTC 2016-01-28 04:47:57 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày ban hành 17/11/2015 Quy định việc quản lý, sử dụng chỉ phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn tráỉ phiếu Chính phủ
206/2015/TT-BTC 2016-01-28 04:52:17 Thông tư số 206/2015/TT-BTC ngày ban hành 24/12/2015 Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
35/2015/TT-BGDĐT 2016-01-28 04:57:54 Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày ban hành 31/12/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
204/QĐ-TTg 2016-02-17 02:27:04 Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày ban hành 01/02/2016 Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016
20/2016/TT-BTC 2016-02-29 03:42:56 Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày ban hành 03/02/2016 Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hộỉ, bảo hiểm y tể, bảo hiểm thất nghiệp
19/2016/TT-BTC 2016-02-29 03:53:36 Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày ban hành 01/02/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ
12/2016/QĐ-TTg 2016-03-18 10:54:18 Quyết định số 12/2016/QĐ-TTg ngày ban hành 11/03/2016 Tiếp tục thực hiện Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2012 và Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ
05/2016/TT-BGDĐT 2016-03-29 09:21:45 Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 21/03/2016 Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
16/2016/NĐ-CP 2016-03-29 09:25:09 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày ban hành 16/03/2016 Về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
07/2016/TT-BGDĐT 2016-04-04 03:28:58 Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/03/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
08/2016/TT-BGDĐT 2016-04-04 03:40:19 Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/03/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên  làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lâ
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 2016-04-12 02:21:58 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày ban hành 30/03/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống
58/2016/TT-B rc 2016-04-14 02:14:32 Thông tư số 58/2016/TT-B rc ngày ban hành 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức ch&ia
23/2016/TT-BTC 2016-04-14 02:18:35 Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày ban hành 16/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập
1268/QĐ-BGDĐT 2016-04-28 04:19:20 Quyết định số 1268/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 20/04/2016 Đính chính Thông tư số 05/2016/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 3 năm 2016 về quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên
155/2013/TT-BTC 2016-04-29 02:18:32 Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày ban hành 06/11/2013 Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính
28/2016/QĐ-UBND 2016-05-22 04:13:37 Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày ban hành 11/05/2016 Quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Q
47/2016/NĐ-CP 2016-05-31 04:15:56 Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày ban hành 26/05/2016 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 2016-05-31 04:21:59 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 05/05/2016 Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động–Thương binh v&a
1878/QĐ-BGDĐT 2016-06-07 09:58:42 Công văn số 1878/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 02/06/2016 Ban hành Thể lệ cuộc thi Quốc gia thiết kế bài giảng e-Learning lần thứ 4
2071/CT-BGDĐT 2016-06-21 03:47:36 Chỉ thị số 2071/CT-BGDĐT ngày ban hành 17/06/2016 Tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 đối với các cơ sở giáo dục đại học
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 2016-07-06 06:20:18 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày ban hành 12/05/2016 Quy định về công tác y tế trường học
116/2016/NĐ-CP 2016-07-26 03:16:53 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày ban hành 18/07/2016 Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặt biệt khó khăn
14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 2016-07-26 03:21:18 Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày ban hành 05/05/2016 Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động–Thương binh v&
3386/BGDĐT-KHTC 2016-07-27 11:26:22 Công văn số 3386/BGDĐT-KHTC ngày ban hành 08/07/2016 Triển khai thực hiện khoản 1 Điều 7 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP
117/2016/NĐ-CP 2016-08-09 02:11:35 Nghị định số 117/2016/NĐ-CP ngày ban hành 21/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
05/2016/NQ-HĐND 2016-09-08 12:14:34 Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày ban hành 31/08/2016 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017
66/2016/QĐ-UBND 2016-09-30 12:09:37 Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày ban hành 22/09/2016 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017
03/VBHN-BGDĐT 2016-10-03 09:48:14 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày ban hành 28/09/2016 Hợp nhất thông tư 30 và thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học
22/2016/TT-BGDĐT 2016-10-03 09:51:01 Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày ban hành 22/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
68/2016/QĐ-UBND 2016-10-06 12:01:13 Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày ban hành 29/09/2016 Quy định một số mức chi cho công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
03/2016/NQ-HĐND 2016-10-25 03:35:16 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày ban hành 08/04/2016 Quy định một số chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp và chế độ chính sách đối với Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế
1885/QĐ-SGD&ĐT 2016-11-10 10:24:56 Quyết định số 1885/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 19/08/2016 Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng trong hoạt động của các đơn vị ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
2596/LN- GDĐT -TC 2016-11-17 09:02:33 Hướng dẫn liên ngành số 2596/LN- GDĐT -TC ngày ban hành 15/11/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập
1470/QĐ-TTg 2016-12-20 11:17:07 Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày ban hành 22/07/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy ng
2998/QĐ-SGDĐT 2016-12-27 16:19:16 Quyết định số 2998/QĐ-SGDĐT ngày ban hành 27/12/2016 Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị ngành giáo dục và đào tạo Thừa Thiên
6298/BGDĐT-NGCBQLCSGD 2017-01-04 07:35:25 Công văn số 6298/BGDĐT-NGCBQLCSGD ngày ban hành 27/12/2016 Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội
131/QĐ-TTg 2017-02-07 11:02:09 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày ban hành 25/01/2017 Về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020
35/2016/TT-BLĐTBXH 2017-02-07 11:20:31 Thông tư số 35/2016/TT-BLĐTBXH ngày ban hành 25/10/2016 Hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chín
01/2017/TT-BTNMT 2017-03-20 16:57:49 Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày ban hành 09/02/2017 Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao.
46/2017/NĐ-CP 2017-04-27 16:48:56 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày ban hành 21/04/2017 Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
582/QĐ-TTg 2017-05-23 10:58:46 Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày ban hành 28/04/2017 Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020
57/2017/NĐ-CP 2017-05-30 13:59:06 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày ban hành 09/05/2017 Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
4949/UBND-GD 2017-08-07 10:02:32 Công văn số 4949/UBND-GD ngày ban hành 13/07/2017 Thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017 – 2018
1198/QĐ-SGD&ĐT 2017-11-15 11:07:26 Công văn số 1198/QĐ-SGD&ĐT ngày ban hành 16/05/2017 Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế
43/2017/TT-BTTTT 2018-02-05 15:04:58 Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày ban hành 29/12/2017 Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước
50/2017/QĐ-TTg 2018-02-22 10:21:08 Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày ban hành 31/12/2017 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị
01/2018/TT-BGDĐT 2018-03-05 08:46:33 Thông tư số 01/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 26/01/2018 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều
28/2018/QĐ-UBND 2018-05-25 10:59:21 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 08/05/2018 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
07/2018/NQ-HĐND 2018-08-08 11:06:25 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày ban hành 12/07/2018 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
42/2018/QĐ-UBND 2018-08-30 15:12:08 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 08/08/2018 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
47/2018/QĐ-UBND 2018-09-04 14:31:50 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 27/08/2018 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
49/2018/QĐ-UBND 2018-09-12 11:04:18 Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày ban hành 07/09/2018 Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông cô
16/2018/TT-BGDĐT 2018-09-19 11:11:10 Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày ban hành 03/08/2018 Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2356/SGD&ĐT-KHTC 2018-10-03 08:27:21 Công văn số 2356/SGD&ĐT-KHTC ngày ban hành 28/09/2018 Thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ năm học 2018-2019
145/2018/NĐ-CP 2018-11-08 16:45:20 Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày ban hành 16/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và ch&
267/KHLN-SYT-SGDĐT 2019-04-21 11:13:15 Kế hoạch số 267/KHLN-SYT-SGDĐT ngày ban hành 18/04/2019 Phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm trong các trường học tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
577/CTPH-SGDĐT-SVHTT 2019-04-21 11:16:09 Chương trình số 577/CTPH-SGDĐT-SVHTT ngày ban hành 12/04/2019 Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao cho học sinh giai đoạn 2019-2021
46/2019/QĐ-UBND 2019-09-03 13:51:45 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày ban hành 23/08/2019 Ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế
47/2019/QĐ-UBND 2019-09-03 13:56:24 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày ban hành 23/08/2019 Ban hành quy định chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chế độ chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
51/2019/TT-BTC 2019-09-03 14:09:03 Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày ban hành 15/08/2019 Hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
45/2019/QĐ-UBND 2019-09-03 14:13:32 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày ban hành 14/08/2019 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 – 2020
76/2019/QĐ-UBND 2019-12-17 14:15:06 Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND ngày ban hành 12/12/2019 Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và
99/2019/NĐ-CP 2020-01-02 07:52:27 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày ban hành 29/11/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
01/QĐ-UBND 2020-01-07 10:45:23 Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày ban hành 01/01/2020 Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
54-NQ/TW 2020-01-09 15:03:01 Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày ban hành 10/12/2019 Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
01/2020/TT-BGDĐT 2020-02-03 11:28:16 Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 30/01/2020 Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông
4507/QĐ-BGDĐT 2020-02-06 13:55:46 Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 21/11/2019 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
180/QĐ-BGDĐT 2020-02-06 15:00:37 Quyết định số 180/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 20/01/2020 Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 môn Tiếng Anh sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
152/QĐ-BGDĐT 2020-02-26 11:03:12 Quyết định số 152/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 21/02/2020 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
514/QĐ-BGDĐT 2020-02-26 11:06:48 Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 22/02/2020 Sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch
617/QĐ-UBND 2020-03-10 17:25:23 Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày ban hành 06/03/2020 Sửa đổi, Bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ t
756/QĐ-BGDĐT 2020-03-20 10:34:18 Quyết định số 756/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 18/03/2020 Phê duyệt bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
3863/UBND-YT 2020-05-16 16:43:39 Công văn số 3863/UBND-YT ngày ban hành 11/05/2020 Thực hiện công tác y tế học đường, thực hiện trích kinh phí từ quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục
07/2020/NQ-HĐND 2020-08-31 08:22:53 Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày ban hành 14/07/2020 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2020 - 2021 
27/2020/TT-BGDĐT 2020-09-10 15:20:24 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/09/2020 Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học
28/2020/TT-BGDĐT 2020-10-06 11:10:20 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày ban hành 04/09/2020 Ban hành Điều lệ Trường tiểu học
709/QĐ-BGDĐT 2021-02-18 17:04:28 Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày ban hành 09/02/2021 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông
33/CT-TTg 2021-12-16 17:13:19 Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày ban hành 26/11/2021 Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới
1208 /QĐ-UBND 2022-05-30 14:53:34 Quyết định số 1208 /QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2022 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023
1207/QĐ-UBND 2022-05-30 15:07:29 Quyết định số 1207/QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2022 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023
1209 /QĐ-UBND 2022-05-30 15:21:35 Quyết định số 1209 /QĐ-UBND ngày ban hành 23/05/2022 Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023
05/2022/NQ-HĐND 2022-06-10 15:36:23 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày ban hành 03/06/2022 Quy định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2022/NQ-HĐND 2022-07-25 09:11:15 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày ban hành 14/07/2022 Quy định nội dung và mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/2023/TT-BGDĐT 2023-03-07 11:14:46 Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày ban hành 23/02/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
05/2023/TT-BGDĐT 2023-03-07 11:17:47 Thông tư số 05/2023/TT-BGDĐT ngày ban hành 28/02/2023 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
15/2023/NQ-HĐND 2023-07-26 17:03:23 Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày ban hành 13/07/2023 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
16/2023/NQ-HĐND 2023-07-26 17:07:19 Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND ngày ban hành 13/07/2023 Nghị quyết Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ th&oci
19/2023/NQ-HĐND 2023-08-28 16:59:49 Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày ban hành 21/08/2023 Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2023-2024
59/2023/NĐ-CP 2023-09-11 10:04:32 Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày ban hành 14/08/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 
73/2023/NĐ-CP 2023-11-21 15:21:46 Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày ban hành 29/09/2023 Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
29/2023/NQ-HĐND 2023-12-18 16:51:48 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày ban hành 07/12/2023 Quy định chế độ, chính sách cho học sinh và giáo viên trong các cuộc thi, kỳ thi học sinh giỏi các cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế