Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 19 tháng 02 năm 2020


Các trường THPT

Cập nhật lúc : 00:00 22/08/2012
Trang chủ trường ptth-htrung.thuathienhue.edu.vn