Học mà không bao giờ cảm thấy đủ, là sự khôn ngoan. Dạy mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, đó là tình yêu thương "

Ngày 18 tháng 11 năm 2019


Các trường THPT

Cập nhật lúc :
Trang chủ trường thpt-aluoi.thuathienhue.edu.vn