1. Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; gắn với tổng kết việc thực hiện Kết luận 90-KL/TU, ngày 18/4/2014 của Tỉnh ủy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (Đã hoàn thành).        2. Quy định mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, thi học sinh giỏi và các kì thi tập trung cấp tỉnh, tập huấn cho học sinh giỏi để dự thi quốc gia (Đã hoàn thành).        3. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.        4. Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới về căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam.        5. Phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045.        6. Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn 2030.        7. Chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế        8. Phát triển giáo dục vùng dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế        9. Xây dựng trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 (Đã hoàn thành).       

Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

Cập nhật lúc : 14:36 13/03/2020  
Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020 để phòng, tránh nguy cơ lây nhiểm dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đã có công văn số 467/SGD&ĐT-VP ngày 13/3/2020 gửi các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thông báo đến các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3/2020.

 

2. Thông báo đến tất cả học sinh và phụ huynh các khối lớp 9 và lớp 12 tổ chức cho học sinh học tập qua truyền hình theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn số 457/SGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020; theo đó, các trường, các trung tâm GDNN-GDTX triển khai các nhóm, tổ bộ môn sinh hoạt chuyên môn và ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin để trao đổi và hướng dẫn học bài cũng như giải quyết những vướng mắc của học sinh trong quá trình tiếp thu bài giảng qua truyền hình.

Phối hợp với phụ huynh học sinh và các địa phương tăng cường quản lý, theo dõi việc học tập qua truyền hình tại nhà của học sinh đảm bảo sự nghiêm túc và hiệu quả.

 

3. Đối với học sinh các khối còn lại, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tăng cường kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để chuyển bài tập, hướng dẫn hoạt động học ở nhà cho học sinh.

 

Các tin khác