Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 01 tháng 11 năm 2020


Phòng COVID 19

Cập nhật lúc : 14:36 13/03/2020  

Học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020 để phòng, tránh nguy cơ lây nhiểm dịch Covid-19, Sở GD&ĐT đã có công văn số 467/SGD&ĐT-VP ngày 13/3/2020 gửi các Phòng GD&ĐT, các Trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Thông báo đến các trường học và cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 29/3/2020.

 

2. Thông báo đến tất cả học sinh và phụ huynh các khối lớp 9 và lớp 12 tổ chức cho học sinh học tập qua truyền hình theo đúng yêu cầu chỉ đạo của Sở GD&ĐT tại Công văn số 457/SGDĐT-GDTrH ngày 12/3/2020; theo đó, các trường, các trung tâm GDNN-GDTX triển khai các nhóm, tổ bộ môn sinh hoạt chuyên môn và ứng dụng các phương tiện công nghệ thông tin để trao đổi và hướng dẫn học bài cũng như giải quyết những vướng mắc của học sinh trong quá trình tiếp thu bài giảng qua truyền hình.

Phối hợp với phụ huynh học sinh và các địa phương tăng cường quản lý, theo dõi việc học tập qua truyền hình tại nhà của học sinh đảm bảo sự nghiêm túc và hiệu quả.

 

3. Đối với học sinh các khối còn lại, chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và tăng cường kết nối giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh để chuyển bài tập, hướng dẫn hoạt động học ở nhà cho học sinh.

 

Các tin khác