Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 01 tháng 12 năm 2020


Clip bài học lớp 5

Toán lớp 5: Ôn tập về đọc, viết, so sánh, sắp xếp các số thập phân


Tiếng Việt lớp 5: Nghe - Viêt: Núi non hùng vĩ


Toán lớp 5: Ôn tập về rút gọn, quy đồng mẫu số, so sánh, sắp xếp các phân số


Tiếng Việt lớp 5: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiết 2)


Toán lớp 5: Vận tốc, quãng đường, thời gian


Tiếng Việt lớp 5: Phân xử tài tình - Hướng dẫn tự học Chú đi tuần


Toán lớp 5: Nhân, chia số đo thời gian


Tiếng Việt lớp 5: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ


Toán lớp 5: Cộng, trừ số đo thời gian


Tiếng Việt lớp 5: Ôn tập văn kể chuyện


Số dòng hiển thị 12  đến: Tổng: 16 dòng - Trang 2