Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 28 tháng 03 năm 2020


Video

Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm): Artificial intelligence communication and culture


Tiếng Anh lớp 12 (hệ 10 năm): UNIT 8. The world of work grammar


Hóa học lớp 12: Luyện tập nhôm và các hợp chất của nhôm


Toán lớp 12: Phương trình mặt phẳng (tiết 2)


GDCD lớp 12: BÀI 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân (tiết 1)


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 10 năm): Unit 8. Tourism (tiết 2)


Phóng sự: Dạy học trên truyền hình


Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm): Unit 7. Saving energy (tiết 2)


Ngữ văn lớp 12: Những đứa con trong gia đình (tiết 2)


Vật lý lớp 12: Tia X (tia Rơn Ghen)


Số dòng hiển thị 123456  đến: Tổng: 55 dòng - Trang 6