Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 25 tháng 09 năm 2020


Clip bài học lớp 12

Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Polime và vật liệu polime Phần 3: Luyện tập


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Chủ đề - Đại số 11


Sinh học lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Giải bài tập Ma trận đề minh họa 2020 Giải bài tập (T3)


Tiếng Anh lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Giải đề luyện tập 2 Phần 2 Đọc hiểu và viết


Địa lý lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Phân tích đề thi minh họa 2020 Kỹ năng làm bài trắc nghiệm


GDCD lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Ôn tập kiến thức lớp 11: Hướng dẫn làm câu hỏi trắc nghiệm


Vật lý lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Đề ôn tập thi (tiết 2)


Lịch sử lớp 12: Ôn tập thi TN THPT 2020: Sự lãnh đạo của Đảng trong tiến trình CM Việt Nam 1930-2000 (T2)


Hóa học lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Hệ thống kiến thức lý thuyết về vật liệu polime


Toán lớp 12: Ôn tập thi tốt nghiệp THPT 2020: Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng của tích phân


Số dòng hiển thị 123456789101112131415161718192021222324252627  đến: Tổng: 261 dòng - Trang 27