Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 17 tháng 09 năm 2019


Trung tâm ngoại ngữ Akari

Giám đốc:
Địa chỉ: Lô D260, Khu đô thị mới Mỹ Thượng, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang Số điện thoại: 0364742279
Email: Fax:
Quyết định thành lập số: 3012/QĐ-SGDĐT ngày 12/04/2018
Quyết định cấp phép hoạt động số: 659/QĐ-SGDĐT ngày 03/06/2019

Hiện không có tin nào trong năm

«- Quay lại danh sách